Ingezonden brief Sociaal Hart Enschede: Onno de Instandhouder

Onlangs werd ik door BNN/VARA documentaire-maker Kees Schaap geattendeerd op één van zijn vele tv-documentaires. 


Deze documentaire, aflevering 3 “Broederschap”, werd uitgezonden op 21 mei 2014 en die kunt u als u wilt terugkijken op NPO Start. Het fragment (28:42- 33:28) bevat onder andere een interview met Onno van Veldhuizen, toen nog (D66) burgemeester van Hoorn. Een burgemeester die als geen ander uitblonk in de nazorg en resocialisatie van ex-gedetineerden.

We zijn nu zeven jaar verder, zijn eerste ambtstermijn als burgemeester van Enschede zit er bijna op. Tot onze grote teleurstelling heeft deze excellente meester in de rechten de sociale misstanden in onze stad laten voortbestaan. Onder zijn voorzitterschap zocht het Enschedese college structureel grenzen open ging er zelfs overheen. Uiteraard ging dat vaak ten koste van kwetsbare inwoners en de menselijke maat. En wel zodanig dat de raad een externe Commissie Menselijke Maat moest opdragen onderzoek te doen. Onderzoek naar de uitvoering van de Paticipatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als in oktober de commissie haar eindrapport presenteert is de vogel “Onno de instandhouder” gevlogen.


René Beunders, Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’

Meer berichten