Foto: Kai Heinink - Shutterstock.com

Enschede dimt openbare verlichting eerder

ENSCHEDE - Wie ‘s avonds of ‘s nachts in Enschede rondloopt, staat zelden echt in het donker. Nederland is één van de meest lichtvervuilde plekken op aarde, waar écht donker een zeldzaamheid is. Dit kost niet alleen veel energie, maar het draagt ook bij aan een vals gevoel van veiligheid en het levert hinder op voor veel diersoorten. Bewuster omgaan met verlichting is dan ook een prioriteit voor de gemeente.

Het college van Burgemeester en Wethouders komt nu met een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting, wat loopt tot en met 2025. De gemeente wil hiermee meer doen om duurzamer te verlichten. Onder meer door gebruik van energiezuinige LED-lampen, maar ook het eerder dimmen van verlichting.

Minder hinder
Sinds 2018 dimt de gemeente al de LED-verlichting tussen 22.30 en 06.00 uur. Dit levert minder lichthinder op voor woningen die relatief dicht bij een lantaarnpaal staan. Het is ook aangenaam voor de vele dieren die in de nachtelijke uren actief zijn, zoals bijvoorbeeld uilen, vleermuizen en nachtzwaluwen. Bovendien daalde hierdoor het energieverbruik van de openbare verlichting ook. Volgens de gemeente was het een besluit zonder nadelen; het leverde geen klachten of onveilige situaties op. Misschien hebt u het wel niet eens gemerkt. Daarom zet de gemeente nu een volgende stap. Wanneer het plan in gaat, zal de verlichting in woonstraten al eerder op het nachtniveau gaan; 20.30 uur. Dit zal wellicht wat meer merkbaar zijn voor de Enschedeër.

Nog meer LED
De gemeente is als beheerder van de openbare verlichting ook verplicht om de verlichting in een goede staat te houden en bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Dit lukt op dit moment goed. Wethouder Jurgen van Houdt benadrukt dat de gemeente ook in de toekomst zal kijken naar duurzame innovaties op dit vlak. Enschede heeft nu ruim 31.000 lichtmasten waarvan al 33 procent voorzien is van LED-verlichting. In 2025 zal dit ongeveer 50 procent zijn. De gemeente vervangt oude lamparmaturen wanneer deze 20 jaar oud zijn, waardoor dus niet alles in één keer over gaat naar LED.

Meer berichten