Foto: Ruud Ploeg

Informatieavond Aamsveen

ENSCHEDE - Op donderdag 1 juli aanstaande organiseert Landschap Overijssel een informatieavond voor iedereen met interesse in het Natura 2000-gebied Aamsveen. Hier gaan vanaf september grootschalige natuurherstelwerkzaamheden plaatsvinden. Belangstellenden kunnen kiezen uit twee inloopmomenten in Bistro Hölterhof aan de Huize Holterhoflaan 10 in Enschede.

Er zijn op 1 juli twee informatierondes van zestig minuten. De eerste ronde start om 19.00 uur en de tweede om 20.30 uur. Het maximum aantal deelnemers per ronde is vierentwintig. Hiermee kan iedereen én gemakkelijk anderhalve meter afstand houden én is er ruimschoots tijd om vragen te stellen en gesprekken te voeren.

Drie informatiepunten
Tijdens de inloopavond zijn er drie informatiepunten ingericht met specialisten van Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Ook zijn de aannemer en de toezichthouder aanwezig die de werkzaamheden vanaf september uitvoeren en begeleiden. Bij ieder infopunt liggen kaarten en andere documentatiematerialen die de urgente problemen, gemaakte keuzes en geplande werkzaamheden in het Aamsveen verder toelichten.

Aanmelden
Aanmelden voor de inloopavond kan via eveline.vandervliet@landschapoverijssel.nl tot en met 30 juni. Meld je aan onder vermelding van het gewenste aanvangstijdstip, je voorletter(s) en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Meer berichten
 
Auto zoeker