Foto: Shutterstock

Gemeente wil kansen benutten met investeringen

ENSCHEDE - De komende jaren moeten we fiks blijven investeren in de stad; er moet een grote bak met geld naar meer woningen, meer werkgelegenheid, de mobiliteit en kansengelijkheid. Dit is de insteek van de Zomernota van het college van Burgemeester en Wethouders.

Hierin schetst men het financieel perspectief voor de komende jaren en de beleidskeuzes die het college voorstelt aan de raad. “Na jaren van ingrijpende bezuinigingen zien we nu weer ruimte om te investeren in onze stad, in onze inwoners en in onze ondernemers. We willen het welzijn van alle Enschedeërs vergroten”, vertelt wethouder financiën June Nods. Met de investeringsagenda pakt het college de grote uitdagingen aan zoals het realiseren van betaalbare woningen, het versterken van onze topwerklocaties, vernieuwing van wijken, de ontwikkeling van de duurzaamheidsopgave en realiseren van multifunctionele sportaccommodaties. De investeringen in de stad zijn mogelijk doordat Enschede in staat is geweest om de afgelopen jaren de reserves aan te vullen. “Dit hebben we gedaan door spaarzaam financieel beleid. De ruimte die we daarmee in onze reserves hebben opgebouwd, zetten we nu in om investeringen mogelijk te maken”, aldus wethouder June Nods. Verder verwacht de gemeente Enschede dit najaar van het Rijk te horen hoeveel extra geld de gemeente ontvangt voor de jeugdzorg. Hoewel de extra middelen voor jeugd voor 2022 zeer welkom zijn, moet het Rijk uiteindelijk ook overgaan tot een structurele ophoging van het gemeentefonds. “We gaan er vanuit dat het Rijk extra middelen aan gemeenten beschikbaar gaat stellen, zodat we taken adequaat uit kunnen voeren en onze ambities waar kunnen maken”, vertelt June Nods.

Blijven investeren
Met de investeringsagenda wil het college de ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van onze stad en haar voorzieningen mogelijk maken. Het college heeft in deze Zomernota een balans gevonden tussen investeren en een gezond financieel beleid. June Nods: “We zien allerlei kansen, die we graag willen benutten. We zetten vol in om met onze plannen ook cofinancieringsgelden naar Enschede te halen, zodat elke euro die we investeren een veelvoudig effect heeft.”

Meer berichten
 
Auto zoeker