Foto: copyright Reitsema&Partners

Plannen voor nieuw zwembad gepresenteerd

ENSCHEDE - Het nieuwe zwembad van Enschede zal rond de zomer van 2024 in gebruik genomen worden. Afgelopen week werden de plannen voor het nieuwe bad gepresenteerd aan de Enschedese gemeenteraad.

Omdat het bad een grote investering is voor de toekomst, ging de gemeente veel in gesprek met een aantal gebruikersgroepen en Sportaal. De ambitie is om tot een toekomstbestendig bad te komen wat voldoet aan de wensen en eisen van álle gebruikers. "We krijgen een prachtig nieuw zwembadcomplex in onze stad, daar zijn we ontzettend blij mee", aldus wethouder sport, Niels van den Berg. "Dat was ons niet gelukt zonder de bevlogen inbreng van de verenigingen. Zij hebben samen met ons de lijnen uitgezet en die hebben geleid tot dit mooie resultaat." De betrokkenheid van de gebruikers was voor de gemeente een belangrijk aspect van het draagvlak onder zo'n grote uitgave. Er moet straks voldoende ruimte zijn voor het leszwemmen, de verenigingen en specifieke doelgroepen. Samen met vertegenwoordigers van EZC, Tyros, Piranha, de Tubanten en de Triathlonvereniging zijn de gesprekken, onder begeleiding van een participatiebureau, in oktober 2020 gestart. Tijdens een aantal bijeenkomsten is - samen met het architectenbureau - bekeken wat mogelijk is binnen de gestelde kaders. De gebruikersgroepen fungeerden als klankbord bij het maken van keuzes. Zoals voor de bepaling van de gewenste opstelling van de baden, de verschillende temperaturen en de infrastructurele randvoorwaarden.

Nieuwbouw
Het nieuwe, duurzame zwembadcomplex komt parallel aan de bestaande buitenbaden te liggen naast het huidige Aquadrome en bestaat uit een 25 meter wedstrijdbad met 8 banen en een 25 meter instructiebad met 5 banen. De huidige instructiebaden in het Aquadrome en wedstrijdbad het Slagman blijven volledig in gebruik totdat de nieuwbouw is gerealiseerd, mits veiligheid en technische staat dat toelaten. Voor het subtropisch deel van het Aquadrome komt een aangepast programma dat zich vooral toespitst op openstelling in de weekenden en de schoolvakanties. Als de gemeenteraad voor de zomer akkoord gaat met de financiële kaders, gaat de bouw eind 2022 van start.

Meer berichten