CVV Sparta Enschede 100 jaar!

ENSCHEDE - Op woensdag 21 april vierde voetbalvereniging cvv Sparta Enschede, beperkt en passend binnen de geldende Coronamaatregelen, haar honderdste verjaardag.

Op 21 april 1921 besloot een groep jongelui uit de wijk Twekkelerveld een eigen voetbalclub op te richten met vanuit het christelijke geloof het principiële uitgangspunt om alleen op zaterdag te voetballen, in die tijd niet gebruikelijk. Na een lastige beginperiode komen er snelle sportieve successen. Zo wordt cvv Sparta Enschede in 1935 kampioen van Nederland in het zaterdagvoetbal, een prestatie die in de navolgende jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog liefst drie keer wordt herhaald. In 1954 is cvv Sparta Enschede neergestreken op het huidige complex, sportpark Schreurserve, aan de groene noordkant van Enschede.

Bloeiende club
In de afgelopen 100 jaar heeft cvv Sparta Enschede zich ontwikkeld tot een bloeiende voetbalvereniging met meer dan 1.100 leden, spelend in meer dan 60 teams, zowel in het veldvoetbal als in het zaalvoetbal. Een omvangrijke jeugdafdeling met vele spelende jongens en meisjes is de bloeiende basis van de vereniging. Vele tientallen vrijwilligers, maar ook professionele trainers en begeleiders spannen zich dagelijks in om de vele activiteiten op gestructureerde wijze uit te voeren. Met een actieve supportersvereniging, een businessclub, een seniorensociëteit en een eigen EHBO-ploeg staat de organisatie binnen cvv Sparta Enschede als een huis. De rol van cvv Sparta Enschede in de lokale sportgemeenschap is niet meer weg te denken. Ook in sociaal- en maatschappelijk opzicht levert cvv Sparta Enschede een wezenlijke bijdrage aan de samenleving in Enschede en omstreken.

Jubileum vieren
Voor de viering van het 100-jarig jubileum is binnen cvv Sparta Enschede een speciale jubileumcommissie opgericht die de planning en uitvoering van alle jubileumactiviteiten voor haar rekening neemt. Vanwege de coronacrisis is de planning van diverse activiteiten aangepast en zullen deze zich tot in 2022 gaan afspelen. In een speciaal jubileumboek welke nog in 2021 zal verschijnen zal er uitvoerig stil worden gestaan bij de rijke historie van cvv Sparta Enschede. Op woensdag 21 april werd aandacht besteed aan de honderdste verjaardag van cvv Sparta Enschede. Een speciale jubileumvlag werd op de middenstip van het Sparta-complex onthuld door de jongste jeugdleden. Ereleden en andere leden van verdienste werden op deze dag op passende wijze geëerd voor hun bijdrage in het verleden en heden van cvv Sparta Enschede. Het bestuur van cvv Sparta Enschede en de jubileumcommissie 100 jaar cvv Sparta hopen dat de overig geplande activiteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Kijk op: www.sparta-enschede.nl

Meer berichten