Column RP Advocatuur: Corona en verkeer

TWENTE - Het verkeer is voor voetgangers, fietsers, e-bikers en bromfietsers het afgelopen jaar gevaarlijker geworden. Tijdens de lockdowns reden auto’s harder, met relatief meer ongevallen in de bebouwde kom tot gevolg.

Alhoewel er een enorme daling in het aantal ongevallen te zien is – vanaf maart, het begin van de coronatijd, tot het einde van het jaar kelderde het aantal ongevallen zelfs met 23 procent – resulteert die daling niet in een gelijke afname van verkeersgewonden en -doden. Ongevallen vonden vooral plaats buiten de spits en, zoals gesteld, binnen de bebouwde kom. Bijna twee derde van alle slachtoffers zijn fietsers, bromfietsers en voetgangers. Een kwart van alle verkeersslachtoffers zijn jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Zeker twee keer per week is een (maaltijd)bezorger betrokken bij een verkeersongeluk. Dankzij de coronacrisis is online bestellen en bezorgen booming, maar nemen ook de problemen rondom bezorging toe.

Verbeteringen
De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen juni de minimum leeftijd van bezorgers verhoogd van 15 naar 16 jaar. Maar met die verhoging nemen de verkeersongelukken helaas niet af. Dit alles heeft geresulteerd in een opleiding voor pakket- en maaltijdbezorgers. Een belangrijk onderdeel van de opleiding voor bezorgers is verkeersveiligheid. Deze module bevat snelheid en reactietijd (vooral voor e-bikers van belang), afstand houden en remweg en afleiding in het verkeer. Ook zijn er modules voor persoonlijke en sociale vaardigheden. Er is in een jaar tijd veel veranderd in het verkeer, waarbij dus relatief veel jongeren betrokken zijn bij ongevallen. Op het gebied van verkeersveiligheid valt dan ook nog veel te winnen. Goed dat hier aandacht aan wordt besteed.

RP Advocatuur
Corina van Assen is mede-eigenaar van RP Advocatuur in Enschede en schrijft voor de Hart-krant een maandelijkse column. Zij behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en letselschade. Kijk voor meer informatie over RP Advocatuur en hun werk ook op de website: www.rpadvocatuur.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker