Foto: Ronald Wilfred Jansen - Shutterstock.com
Foto: Ronald Wilfred Jansen - Shutterstock.com (Foto: Shutterstock)

Binnenstad stapsgewijs uitlaatgas-vrij

ENSCHEDE - Enschede wil een aantrekkelijke stad zijn met een leefbaar klimaat. “Om ervoor te zorgen dat we ook na corona een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers blijven, kiezen we voor minder én schoner autoverkeer in de binnenstad”, zegt wethouder Jurgen van Houdt.

In 2014 sprak Enschede al af om de levering van goederen in de binnenstad CO2-vrij te maken door de ‘Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek’ te tekenen, een deal tussen overheden en bedrijfsleven. Als vervolg hierop is in 2019 in het landelijke klimaatakkoord afgesproken dat de grootste gemeenten in Nederland een ‘Zero emissie-zone voor logistiek vervoer’ gaan invoeren. De gemeente Enschede volgt dat tempo. “Een bruisende binnenstad blijft het uitgangspunt”, zegt wethouder Van Houdt. “We zoeken balans tussen enerzijds voertuigen die daar moeten zijn en anderzijds zoveel en veilig mogelijk ruimte voor voetganger en fietser. Het gaat om een stapsgewijs proces waar we de komende jaren meer aandacht aan geven. En we doen dat niet alleen, maar samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de binnenstad, en ook met transportbedrijven en leveranciers."

Vier stappen
Het stappenplan van Enschede bestaat uit vier stappen. Het toegangsbeleid van het stadserf wordt aangescherpt. Welke voertuigen moeten daar echt zijn en hoe kunnen ze zo weinig mogelijk rijden tijdens winkeltijden? Daarmee krijgt het winkelend publiek ruimte en wordt de overlast verminderd. Ook wordt vanaf 1 mei 2025 alle bestel- en vrachtverkeer op het stadserf uitstootvrij; het stadserf wordt een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestel- en vrachtwagens gaan rijden op elektriciteit en waterstof of meer gebruik maken van (bak)fietsen en overslag. Met deze eerste twee stappen gaat de stad direct aan de slag. Het college heeft ook de ambitie om zo snel mogelijk, maar zeker vanaf 2030, de zero-emissiezone uit te breiden naar het hele gebied binnen de singels. Dit past in de landelijke ambitie en leidt er ook toe dat het verkeer in de woonwijken schoner en duurzamer wordt. Ook spreekt het college de ambitie uit om vanaf 2030 op het stadserf een zero-emissiezone in te voeren voor personenauto's.

Meer berichten
 
Auto zoeker