Foto: Kai Heinink - Shutterstock.com

Enschede werkt aan overzicht legale kamerverhuurpanden

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil graag beter grip krijgen op de kamerverhuur in de stad. Doordat de vraag naar kamers en woonruimte in het algemeen groter is dan het aanbod, werkt dit ook illegale verhuur in de hand. De gemeente werkt nu aan een overzicht van alle legale kamerverhuurders die in Enschede actief zijn.

Vanaf 1 augustus 2021 vormt dit overzicht de basis voor het reguleren van de kamerverhuur in de stad. De gemeente zal vanaf dat moment ook actief handhaven op panden waar niet-legale kamerverhuur plaatsvindt. De legale kamerverhuurpanden zijn op een overzichtskaart geplaatst. Deze is te vinden op www.enschede.nl/legalekamerverhuur. De gemeente vraagt eigenaren om voor 1 juni 2021 te controleren of hun kamerverhuurpand op de overzichtskaart staat. Staat het kamerverhuurpand er niet op, dan kan dit worden gemeld via bovenstaande website. (Buurt)bewoners kunnen nu nog niet reageren op de overzichtskaart. Na de reactie van eigenaren van een kamerverhuurpand zal het overzicht worden aangepast. Vanaf 1 augustus is dan een geactualiseerde overzichtskaart beschikbaar waarop iedereen kan reageren.

Uitdagend probleem
Enschede constateerde de afgelopen jaren dat illegale kamerverhuur toenam in de stad. Vaak worden dan bestaande woningen onderverhuurd, wat lucratief is voor de pandeigenaar. Echter levert deze vorm van bewoning ook vaak meer overlast op voor omwonenden doordat deze woonvorm populair is bij studenten én er is minder controle op wie waar woont. Dit werkt weer onder meer sociale fraude in de hand. De gemeente trapte in 2019 al op de rem door geen vergunningen voor kamerverhuur meer toe te staan. In 2018 werd al een verbod op nieuwe studio’s ingevoerd, ook om te veel onderverhuren tegen te gaan. Enschede is lang niet de enige gemeente die kampt met deze uitdaging, ook Almelo beperkte eerder al de kamerverhuur.

Meer berichten