Ruimte voor pop-up horecaconcepten

ENSCHEDE - Het college van B&W geeft ook dit jaar ruimte aan creatieve pop-up horecaconcepten. De geldende coronamaatregelen raken ondernemers in de horeca, detailhandel en evenementenbranche hard. Door tijdelijke horecaconcepten toe te staan zodra de coronabeperkingen het toelaten, wil het college deze ondernemers wat ruimte geven. Ook moet het bijdragen aan een betere spreiding van bewoners en bezoekers in de stad.

Geïnteresseerden kunnen voor de periode van april tot en met september 2021 een voorstel indienen bij de gemeente. Het college heeft wel een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo mogen initiatieven alleen plaatsvinden op locaties die passend zijn bij de aard van de activiteiten en moet de uitbater voldoen aan de drank- en horecawetgeving. Het initiatief moet bijdragen aan een spreiding van de drukte over de stad en echt iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Ook moet het qua omvang, inrichting, activiteit en openingstijden aansluiten op zijn omgeving. Daarnaast moet het gaan om een tijdelijk initiatief dat plaatsvindt in een aaneengesloten periode van minimaal vier weken in de periode vanaf het moment dat horeca weer geopend mag worden en 30 september.

Voorstel indienen
Geïnteresseerden kunnen hun initiatief mailen naar het ondernemersloket van de gemeente Enschede: ondernemersloket@enschede.nl. Het kan zijn dat er meerdere aanvragen binnenkomen voor eenzelfde locatie. Om iedereen gelijke kansen te geven, moeten ondernemers hun initiatief voor 5 april doorgeven. Het uitgewerkte plan kunnen zij op een later moment indienen. Na 5 april behandelt het ondernemersloket de initiatieven op volgorde van binnenkomst. Kijk voor meer informatie over de spelregels rondom pop-up horeca op www.enschede.nl/popuphoreca.

Meer berichten