In Enschede stijging inwoners in bijstand lager dan landelijk

ENSCHEDE - De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak boekt goede resultaten. Dat blijkt uit de evaluatie van 2020. Nadat er jarenlang tekorten waren op de budgetten voor het verlenen van bijstand is dit in 2019 omgebogen naar een klein voordeel. Hoewel het bijstandsbestand in Enschede stijgt (+1,8% eind oktober 2020), ontwikkelt dit zich nog steeds gunstiger dan in de rest van Nederland (+3,6% eind oktober 2020).

Tegelijkertijd hebben werkzoekenden door de coronamaatregelen niet alle aandacht gekregen die misschien nodig was. De begeleiding is zoveel mogelijk aan de omstandigheden aangepast, zoals het bieden van meer digitale dienstverlening. Deze manier van werken is niet voor iedereen geschikt. De meeste instellingen en bedrijven hebben hun deuren ook periodes moeten sluiten, waardoor verschillende trajecten tijdelijk gestaakt moesten worden. De activiteiten gaan daarom in 2021 zoveel mogelijk door. Wethouder Kampman: “Het signaal dat uit de evaluatie blijkt is dubbel. Aan de ene kant is het ons gelukt om het in alle opzichten beter te doen dan vergelijkbare steden als het gaat om de ontwikkeling van banen en werkloosheidscijfers. Aan de andere kant betekent ‘beter’ helaas niet dat er minder mensen werkloos zijn geworden. Gelukkig ontvangen we van de Rijksoverheid meer geld om deze mensen te helpen. Een deel van de plannen om de nodige ondersteuning te bieden is al klaar en daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag. In totaal besteden we in 2021 bijna 25 miljoen euro.”

Ondersteuning
Door de corona-crisis zullen meer mensen werkloos raken. Het is dan ook nodig meer ondersteuning te bieden. Regionale mobiliteitsteams gaan dat doen. Ze maken zoveel mogelijk gebruik van alle middelen die er zijn, zonder te kijken in welk hokje het formeel hoort. In de praktijk betekent dit dat er meer ondersteuners kunnen worden aangesteld binnen het Werkplein en dat er meer geld is voor scholing. Ook doelgroepen die nog geen recht hadden op ondersteuning, omdat ze niet onder de doelgroep van het Werkplein vielen, kunnen wel gebruik maken van de dienstverlening van het Werkplein. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die (nog) niet werkloos zijn geworden of schoolverlaters mét diploma, maar zonder goede baankansen

Toekomst onzeker
De komende periode zal pittig worden. De werkloosheid zal gaan oplopen en het is onduidelijk hoelang het duurt voordat de economie weer aantrekt. Met de nieuwe uitvoeringsplannen hebben de gemeente Enschede en Werkplein Twente zich goed voorbereid op de komende periode. Wethouder Arjan Kampman: “Enschede heeft de laatste jaren goed gepresteerd als het gaat om de ontwikkeling van banen en het terugdringen van werkloosheid. De toekomst is echter onzeker. We weten nagenoeg zeker dat de werkloosheidscijfers op zullen lopen, maar hoeveel is nog niet te zeggen.’’

Meer berichten