Toekomstplan voor Boekelo aangeboden bij gemeente
<p>Luchtaanzicht van Boekelo in 2016</p>

Luchtaanzicht van Boekelo in 2016

Toekomstplan voor Boekelo aangeboden bij gemeente

BOEKELO - De toekomst van Boekelo ziet er mooi uit! Dat is ook precies de ambitie van het dorpsplan 'De droom van Boekelo', wat afgelopen week aangeboden werd aan wethouder Jurgen van Houdt.

Voorzitter Jeroen Verhaak van de Dorpsraad Boekelo overhandigde het plan, wat een doorontwikkeling is van het eerdere dorpsplan dat in 2015 afliep. Veel van de ambities uit dit eerdere plan zijn inmiddels ook echt gerealiseerd. Zo was de bouw van nieuwe woningen een belangrijke opgave. Immers, de beschikbaarheid van voldoende woningen is een belangrijke voorwaarde om jongere inwoners vast te houden in de kern. Dit stimuleert namelijk doorstroming in de woningmarkt, waardoor er passende woonruimte vrijkomt. Er ontstond een prachtige nieuwe woonwijk. Verder werden de parkeermogelijkheden aan de Beckumerstraat gerealiseerd en de Multifunctionele Accommodatie De Zweede werd opgeleverd.

Wat willen ze verder?
Om de ambities voor de komende jaren te bepalen werden de Boekeloërs ook intensief betrokken bij dit proces. De dorpsraad vroeg hen naar zowel de praktische wensen als de meer esoterische dromen voor de periode tot 2030. Dit leverde diverse concrete plannen op. Zo is een grote wens voor de toekomst: wederom meer woningbouw. Vrijkomende locaties binnen de kern zoals het terrein bij boerderij De Mans en de gymzaal bieden kansen voor woningbouw. Ook het verder verbeteren van de verkeersveiligheid heeft de aandacht. Menig Boekeloër zal het er over eens zijn dat mensen te hard rijden in de kern. Maar: het zijn ook juist de inwoners zélf die dit doen, zo blijkt uit menig verkeersonderzoek. Er moet dan ook ingezet worden op positieve gedragsverandering.

Goede voorzieningen
Het behoud en versterken van lokale voorzieningen in de kleine kern vraagt veel aandacht. de dorpsraad wil graag meer overleg met de centrum- en marktondernemers om dit aanbod beter af te stemmen. Andere belangrijke voorzieningen zijn in de verdere toekomst nieuwe huisvesting voor de lokale scholen en verdere inzet van De Zweede voor uiteenlopende (culturele) activiteiten. Het plan zal verder uitgewerkt worden om concreet naar uitvoering door te gaan.

Meer berichten