Ingezonden: BurgerBelangen, bah!

Ingezonden: BurgerBelangen, bah!

ENSCHEDE - Al ruim zes jaar volg ik met enige regelmaat de Stedelijke Commissies in het Stadhuis. Zo ook op maandag 8 februari j.l. toen het initiatiefvoorstel van EnschedeAnders en GroenLinks op de agenda stond.

Het betrof hier een voorstel voor een extern onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Die avond was Barry Overink van BurgerBelangen de voorzitter en dát hebben we geweten. Inspreker was dominee en voorman Jan Veldhuizen van het Diaconaal Platform Enschede. Voorzitter Overink ging al buiten zijn boekje door hem op voorhand te verplichten met iets nieuws te komen. De dominee liet zich echter niet van de wijs brengen, benoemde opnieuw de sociale misstanden en wees de raadsleden wederom op hun controlerende taak. Ten tweede male ging de voorzitter in de fout door de dominee in zijn toespraak op brute wijze te onderbreken. Iets wat hem duur kwam te staan omdat raadslid Margriet Visser hem en publique corrigeerde met de woorden: “Voorzitter, de inspreker gaat over zijn eigen bijdrage!”. En weer maakte Overink een fout door raadsleden de gelegenheid te ontnemen vragen te stellen aan de inspreker. In plaats van de initiatiefnemers als eerste het woord te geven gaf hij zijn fractiegenoot Marc Teutelink van BurgerBelangen als eerste het woord. Die probeerde als grootste fractie van de raad op kleinzielige wijze het initiatiefvoorstel naar zich toe te trekken. Daarnaast spande hij samen met D66 raadslid Vic van Dijk namens de gehele coalitie het initiatiefvoorstel van EnschedeAnders en GroenLinks onderuit te halen. Maar die vlieger ging niet op, het externe onderzoek naar het sociale domein komt er. En BurgerBelangen Enschede, bah... ik kan die misleidende naam niet meer horen.

René Beunders, Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’

Meer berichten