Enschede is méér dan alleen de stad

Enschede is méér dan alleen de stad

ENSCHEDE - Afgelopen week werden op social media veel mooie kiekjes getoond van het mooie Twentse landschap. Wie eens buiten de eigen stadsgrenzen kijkt, ziet een hele nieuwe wereld voor zich. Een mooie groene oase, veel cultuurhistorische waarde en meer. Toch is dit nog vaak onderbelicht. De gemeente Enschede werkt aan de nieuwe visie landelijk gebied om dit te verbeteren.

Enschede heeft een prachtig landelijk gebied - wat echter lang niet altijd voldoende aandacht kreeg in het gemeentelijk beleid door de jaren heen. Er zijn echter veel ontwikkelingen op dit vlak die zowel uitdagingen als kansen bieden voor de gemeente, zo benadrukt wethouder Jurgen van Houdt. Tot en met 23 maart kunnen inwoners een inhoudelijke reactie geven op dit nieuwe beleid. Het landelijk gebied is momenteel volop in beweging, met zowel uitdagingen als kansen. Zo zorgt klimaatverandering voor problemen zoals verdroging van de natuur, wat een aantasting is voor flora en fauna. Andere ontwikkelingen komen van ruim buiten de gemeentegrenzen. Zo stelt de Rijksoverheid steeds striktere eisen aan de landbouw en veeteelt. Tegelijk biedt dit ook weer kansen. Agrarische bedrijven die sluiten kunnen weer plaats maken voor andere ontwikkelingen en bedrijvigheid of woonruimte in het buitengebied. Tevens kan veel vrije ruimte benut worden voor bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie. Enschede werkt net als de andere Twentse gemeenten aan het terugdringen van het lokale energieverbruik én het opwekken van duurzame energie. Plaatsing van zonnepanelen in het landelijk gebied is een goede manier om hier invulling aan te geven, maar het moet wel gebeuren binnen duidelijk vastgelegde kaders.

Balans vinden
De gemeente wil met de visie goed richting geven aan deze veranderingen. Hierbij moet vooral een goede balans gevonden worden tussen het beschermen, benutten en betere buren zijn. "Het gaat om het beschermen van de waardevolle Groene Pijler en het goed benutten van het landelijk gebied. Landbouw, recreatie, landgoederen en wonen zorgen voor een levendig buitengebied. Het derde deel gaat over het goede buren zijn van stad en land.", aldus de wethouder.

Meer berichten