Enschedeër bewust van klimaat-risico’s in de stad

Enschedeër bewust van klimaat-risico’s in de stad

ENSCHEDE - Klimaatverandering is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Niet verrassend, want ook in Enschede zien we inmiddels de eerste tekenen van dit fenomeen. We maakten al recordwarme zomers mee, maar ook kwam er steeds vaker hevige regenval in een korte periode. Dit alles stelt ook de gemeente én inwoners voor uitdagingen: hoe gaan we hier mee om?

Om een goed inzicht te krijgen in hoe Enschedeërs de klimaatverandering en gevolgen hiervan ervaren, voerde de gemeente ook een peiling uit onder het eigen online panel. Afgelopen jaar zagen we diverse concrete problemen als gevolg van de klimaatverandering. Zo kwamen in juni straten in Enschede blank te staan, maar ook de aanhoudende hittegolf was verre van aangenaam. Hoewel dit nu nog vaak 'uitzonderingen' lijken, ligt het in de lijn der verwachting dat we in de toekomst vaker extreme omstandigheden zullen zien.

Aanpak
De gemeente verrichte door de jaren heen al diverse werkzaamheden om hierop in te springen. Bijvoorbeeld de aanleg van wadi's langs de Oldenzaalsestraat, wat moet helpen om in dit gebied droge voeten te houden. Ook op andere plekken werd boven- en ondergrondse waterberging gerealiseerd voor dit doel. Verder zette de gemeente ook in op een stukje voorlichting naar de inwoners. Mensen kunnen zelf ook veel doen om bijvoorbeeld wateroverlast tegen te gaan. Zoals het vergroenen van de tuin en regenwater opvangen in een ton.

De peiling
De stadspeiling, gehouden tussen 14 oktober en 1 november, leverde diverse conclusies op. Enschedeërs vinden duurzaamheid belangrijk. Het meest zorgen maken zij zich over wateroverlast in de eigen woning en op straat, zeker wanneer straten hierdoor onbegaanbaar zouden zijn. Ook bijvoorbeeld treinen die niet rijden bij extreme hitte en een horrorscenario als 50 graden hitte in de binnenstad vinden zij het meest erg. Op het gebied van droogte is er de meeste zorg over een gebrek aan drinkwater. De gemeente vroeg specifiek naar zaken die men meer of minder erg zou vinden, aangezien niet alles simpelweg voorkomen kan worden met beschikbare middelen.

Meer berichten