Kennispark Twente moet breder innovatiedistrict worden

Kennispark Twente moet breder innovatiedistrict worden

ENSCHEDE - Het huidige Kennispark Twente moet een nog bredere opzet krijgen. De gemeente wil graag de campus van de Universiteit Twente en het bestaande Business en Sciencepark samenvoegen tot één nieuw innovatiedistrict. Dit moet dan een combinatie worden van wonen, werken en ontmoeten.

Het college van Burgemeester en Wethouders presenteerde afgelopen week dit ambitieuze plan. Zij denken dat deze gebiedsontwikkeling kan zorgen om dit nog aantrekkelijker te maken als vestigingslocatie. Dit zou dan volgens de gemeente de komende tien jaar 1.800 nieuwe banen op moeten leveren, met nog eens 800 indirecte banen in de brede regio. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het stedenbouwkundige plan. De vraag is echter of de raad óók zo enthousiast zal zijn om weer een groter project op te tuigen in deze uitdagende tijd.

Transformatie nodig
Het Kennispark was het eerste Business & Sciencepark van Nederland waar onderzoek van de Universiteit Twente werd omgezet in bedrijvigheid. In 30 jaar is Kennispark uitgegroeid tot een campus van nationaal belang. Het is een belangrijke banenmotor voor Enschede en Twente. Maar inmiddels heeft het gebied last van de wet van de remmende voorsprong. Een transformatie is nodig om de concurrentie met andere Scienceparken wereldwijd aan te kunnen blijven gaan en haar economische waarde voor de regio te behouden. “Kennispark Twente is een echte innovatiecampus en levert een grote bijdrage aan de ambities van de regio, provincie en Rijk op het gebied van de innovatieve toekomstbestendige economie. Dit is iets om als stad enorm trots op te zijn, maar we mogen het niet voor lief nemen. We moeten nu investeren om ook in de toekomst hier als stad en regio de vruchten van te kunnen plukken. Het stedenbouwkundigplan is hierin een belangrijke stap”, aldus wethouder June Nods.

Vruchtbare bodem
Het stedenbouwkundigplan biedt alle betrokkenen bij Kennispark een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van het gebied. Het zorgt ervoor dat de gemeente Enschede, haar partners en private organisaties gericht kunnen investeren in gebouwen, openbare ruimte en voorzieningen op het Kennispark van de toekomst. Dit moet zorgen voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving waarmee de stad makkelijker talent en werkgelegenheid aantrekt en vasthoudt. “Op het Kennispark is samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven al ruim 30 jaar heel normaal. Ook de komende 30 jaar moet het een vruchtbare bodem blijven voor innovatie en creativiteit. Een topcampus waar UT-spin-offs en hightech bedrijven zich willen blijven vestigen. Daarom hebben we samen met de gemeente Enschede opdracht gegeven voor het opstellen van een integraal plan om het gebied te transformeren naar een innovatiedistrict waar wetenschappers, studenten en ondernemers elkaar als vanzelf ontmoeten en nieuwe ideeën ontstaan”, aldus Mirjam Bult, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente.

Ambitie van de stad
Ook op het aantrekken en vasthouden van talent en het vergroten van de bereikbaarheid van banen draagt Kennispark in samenhang met andere grootstedelijke projecten zoals Centrum Kwadraat en De Kop in belangrijke mate bij aan het realiseren van de verdere groei van Enschede naar 170.000 inwoners.Meer berichten