OM seponeert aangifte smaad en laster tegen René Beunders

OM seponeert aangifte smaad en laster tegen René Beunders

ENSCHEDE - Het jaar 2020 eindigde voor René Beunders met een positief berichtje: het Openbaar Ministerie gaat hem niet vervolgen voor smaad en laster.

Het is een opmerkelijk conflict, waar Beunders en de gemeente in verwikkeld waren. Met zijn stichting Sociaal Hart Enschede is Beunders al jaren een luis in de pels bij de gemeente. Hij zet zich in voor een goed, sociaal beleid in de breedste zin. Hij komt op voor mensen die zorg of bijstand ontvangen van de gemeente, waarbij niet zelden fouten gemaakt worden door Enschede. De gemeente werd op diverse fronten al eens teruggefloten door de rechter. Mede hierdoor komt Beunders ook af en toe in aanvaring met onder meer het college en de ambtenaren.

Aangifte
De gemeente deed begin juni aangifte tegen Beunders, omdat deze van mening was dat Beunders over de schreef ging bij zijn kritiek op de gemeentelijke klachtenfunctionaris, die volgens Beunders verre van onafhankelijk is. Hij stuurde onder meer een anonieme brief van een inwoner door, waarin deze ook kritiek uitte op de klachtencommissaris. Bovendien zou hij zich wel eens dreigend geuit hebben, wat voor iedereen die Beunders kent aardig ondenkbaar is. Toch zag de gemeente aanleiding om aangifte te doen.

Geseponeerd
Het Openbaar Ministerie zag weinig in de zaak en deelde Beunders dan ook op 24 december mee dat de zaak geseponeerd is. Doorsturen van een anonieme brief mag immers en valt hiermee niet onder smaad en/of laster.

Gemeentelijke reactie
De gemeente Enschede was van mening dat aangifte noodzakelijk was om als werkgever haar werknemers te beschermen. De gemeente legt zich desondanks neer bij het besluit van het OM. “De gemeente wil hiermee een langer slepende juridische procedure voorkomen die het herstel van een normale werkrelatie met de betrokken belangenbehartiger in de weg zou staan. Dat is in niemands belang en zeker niet in het belang van de mensen waarvoor beide partijen wensen op te komen.”, aldus de gemeente.

Meer berichten
 
Auto zoeker