Enschede wil betere kwaliteit ingezameld verpakkingsafval

Enschede wil betere kwaliteit ingezameld verpakkingsafval

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsafval in de stad verder verbeteren. Net als de meeste andere steden kampt ook Enschede met het probleem dat er nog te vaak vervuiling in zit of afvalsoorten die er niet in horen. Een nieuwe campagne moet hier verbetering in brengen.

De gemeente en afvalinzamelaar Twente Milieu zetten zich al veel in om het goed recyclen van de diverse afvalsoorten te stimuleren. Dit is inherent beter voor het milieu én de portemonnee. Goed gescheiden afvalstromen zoals papier, GFT en verpakkingsafval hebben namelijk waarde; ze kunnen hergebruikt worden als grondstof voor een nieuw product. Dit staat of valt echter wel met goede recycling.

Probleem
In Enschede werd tot nu toe verpakkingsafval ingezameld met transparante plastic zakken en grotere blokcontainers. Maar nu krijgen huishoudens ook de beschikking over minicontainers met oranje deksel. Een probleem van de oude inzamelmethode is dat mensen nog te vaak dingen in de zakken deden waardoor hele ladingen verpakkingsafval afgekeurd moesten worden. Dit ging dan de verbrandingsoven in, waardoor het verwerken veel kostte in plaats van dat het geld opbracht.

Nieuwe campagne
De nieuwe campagne ‘Doe de 3-check’ moet hier verbetering in brengen. Hiermee laten ze de inwoners zien hoe zij hun verpakkingsafval moeten scheiden. Bij twijfel doet men dan de ‘3-check’: 1) is het een eenmalige verpakking van plastic, blik of drankenkarton? 2) is de verpakking leeg en 3) is het geen uitzondering? Inwoners gaan deze campagne overal terugzien. Zo krijgen ze een keukenlegger met actuele informatie over wat wel en niet in het verpakkingsafval mag. Ook posters langs de weg, in bushokjes en uitingen op social media moeten meer aandacht geven aan afvalscheiding.

Controles
De overstap van de anonieme plastic zakken naar de huishoudelijke container maakt het ook haalbaar om de inhoud te gaan controleren. De komende tijd zullen de nieuwe verpakkingscontainers gecontroleerd worden bij het aanbieden voor leging. Zo kunnen mensen gerichter aangesproken worden op vervuild afval of andere zaken die er niet in thuishoren. Enschedeërs die moedwillig afval verkeerd aanbieden kunnen dan ook een bestuurlijke boete krijgen.

Meer berichten