Column: Een dubbeltje

Column: Een dubbeltje

In Enschede wordt een dubbeltje zelden een kwartje, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Enschede staat in de top 3 van de meest kansarme gemeenten. Vrolijk word je er niet van. Integendeel! Enschede kent een grote armoedeproblematiek en dat is al jaren zo. De Rekenkamer heeft jaren geleden onderzoek gedaan naar armoede in Enschede. De uitkomsten waren hemelschreiend. Het welbevinden van onze inwoners is laag, en geld voor medicijnen is er niet. Soms is er niet genoeg geld voor dagelijks een warme maaltijd. Ruim 6.000 kinderen groeien op in armoede. Vorig jaar heeft de complete raad een motie aangenomen voor kansengelijkheid voor kinderen in Enschede.

Armoede is een belangrijke factor voor kansenongelijkheid. Inwoners hebben moeite om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en krijgen vaak te maken met een opeenstapeling van problemen. Stichting Leergeld zorgt dat kinderen van 4 tot 18 jaar mee kunnen doen in de maatschappij. Schoolreisjes, lidmaatschap van een sportvereniging, zwemlessen etc. Inmiddels bereikt Stichting Leergeld bijna 2.800 kinderen. Maar goed 3.000 kinderen dus nog niet, met alle gevolgen van dien. Wethouder Kampman gaf in Tubantia aan, dat hij gezinnen kende, met een matrasje op de grond. Gelijk gaf hij aan, dat hij blij zou zijn om de komende 5 jaar 500 kinderen te kunnen helpen. EnschedeAnders vindt dit een droefenis van jewelste. 500 kinderen in 5 jaar tijd. Hoezo kansengelijkheid? De ambitie moet omhoog, flink omhoog. Wel grote geldverslindende projecten in de binnenstad, maar kinderen helpen kom je niet verder dan 500 in 5 jaar?

Ondertussen heeft het college ook andere zorgen. Stichting Diaconaal Platform, beticht de gemeente van niet ethisch handelen in het sociale domein. De stichting wil graag een extern onderzoek. Een Enschedese sociaal advocaat pleit voor een onderzoek naar de mentaliteit bij de uitvoering van bijstand en de Wmo in Enschede. Stichting Sociaal Hart herkent zich in alle signalen en in de aanhoudende stroom van kritiek. Ook deze stichting helpt al jarenlang gedupeerde inwoners van het sociale gemeentebeleid. Ze verwijten de gemeente dat die ervoor kiest om de regels rond bijstand en de Wmo in hun eigen voordeel uit te leggen en niet in het voordeel van de inwoners. Ondertussen komt de Autoriteit Persoonsgegevens met een onderzoek naar het opvragen door de gemeente van medische gegevens bij onze inwoners, wat dus niet mag. Wij pleiten al lange tijd voor een raadsonderzoek, maar tot nu toe willen de coalitiepartijen niet meedoen… Maar met alle signalen, kan het niet zo zijn, dat de raad de andere kant op kijkt. De raad heeft een controlerende rol. Bovendien kan het college prima een extern onderzoek ondersteunen, want als alles goed is, hoef je ook niet bang zijn voor een uitkomsten van een extern raadsonderzoek, toch?

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Meer berichten
 
Auto zoeker