Column: Toezicht

Column: Toezicht

Waarom heb ik het idee dat de gemeente Enschede onder curatele is gesteld door de provincie? Niemand durft het hardop te zeggen en toch voelt het zo. Overigens redenen genoeg:

1. Een zieke burgemeester, die er langzaam weer bovenop komt, maar hij is er nog niet.

2. Een jong en onervaren college, dat afhankelijk is van informatie geselecteerd door (top)ambtenaren. Bijvoorbeeld over de slechte financiële positie van Enschede. Het maakt nogal wat uit met welk doel een notitie is geschreven hoe er geoordeeld wordt over de financiële mogelijk- en onmogelijkheden van de gemeente. Dat betekent dat niemand precies kan zeggen hoe de gemeente ervoor staat en daar ligt van oudsher een provinciale taak; de provincie als toezichthouder op de gemeentelijke financiën. Het is jaren geleden dat Enschede artikel-12 gemeente was en dat de begroting formeel door de provincie goedgekeurd moest worden. Enschede is geen artikel-12 gemeente meer, maar reken er maar op dat de provincie de Enschedese financiën in de gaten houdt.

3. Maar er is nog iets waar de provincie zich ongetwijfeld zorgen overmaakt; de Veiligheidsregio. Over de bestuurlijke ontwikkeling van de regio is het oorverdovend stil, maar dat kun je nog op de rekening van het virus zetten, maar dat Twente de enige regio buiten de Randstad is, die in aanmerking komt voor een mogelijke lockdown zal betrokkenen zeer doen. Wie legt daar verantwoording over af, is de vraag. Met 5 voorzitters aan het stuur is daar geen zicht op, terwijl een kenmerk van democratie is, dat er altijd verantwoording kan en desgevraagd moet worden afgelegd.

4. Duidelijk is dat de provincie zich zorgen maakt over Enschede, waarbij de huidige activiteiten op het gebied van de sociale ontwikkelingen ook een rol spelen. De ramkoers die de gemeente nu vaart leidt tot grote chaos. Als nu nog niet duidelijk is dat het beleid op de schop moet, dan is het gemeentebestuur ziende blind en horende doof. Ik denk dat de provincie dit ook wel doorheeft en dat betekent dat de plaatsvervangend burgemeester ook opdracht heeft gekregen om te kijken naar het handelen van de organisatie en bestuur. En dan ligt ook het bestuurlijk functioneren in Enschede onder de loep.

Maar waarom zoveel moeite, die informatie weten we toch al lang? De provincie wil onafhankelijke informatie vanuit het hart van de organisatie. En precies die trein kwam voorbij en hij stopte ook nog. Een goed begin zou een openbaar onderzoeksrapport zijn, want het enige wat Enschede nodig heeft is volledige openheid, de enige remedie tegen angstculturen. Wedden dat de plaatsvervanger mondeling rapporteert aan zijn opdrachtgever?

Jan Visser

Meer berichten