Waarnemend burgemeester aan de slag
Foto: David Stassen

Waarnemend burgemeester aan de slag

ENSCHEDE - Het is een opmerkelijke ontwikkeling; Enschede heeft sinds afgelopen week een waarnemend burgemeester.

Henk Jan Meijer is afgelopen week benoemd als waarnemend burgemeester in Enschede. Hij begon op 19 november gelijk met zijn werkzaamheden. De aanleiding is het feit dat burgemeester Onno van Veldhuizen nog een tijdje bezig zal zijn met zijn herstel van het coronavirus, waarvoor hij ook in het ziekenhuis opgenomen werd.

Tijdelijke waarnemer
Normaliter nemen de wethouders taken van een burgemeester over wanneer deze tijdelijk uit de running is. Maar in overleg met de gemeenteraad en college is besloten om een waarnemer te benoemen. Enschede is immers een stad van formaat in crisistijd, waardoor een 'volwaardige' burgemeester wenselijker is vanuit bestuurlijk oogpunt. Met Henk Jan Meijer krijgt Enschede een zeer ervaren bestuurder. Hij was 19 jaar burgemeester van Zwolle en is actief als lid van de Eerste Kamer. Heidema sprak bij zijn benoeming grote waardering uit voor de manier waarop het college en raad samenwerken om het bestuurlijke werk op te pakken in afwezigheid van burgemeester Van Veldhuizen. Een lastige klus die veel extra werk oplevert. Wanneer burgemeester Van Veldhuizen voldoende hersteld is, zal hij zijn werk weer oppakken.

Reactie burgemeester
Ook burgemeester Van Veldhuizen reageert in een korte schriftelijke reactie op de benoeming van Henk Jan Meijer. Hij kent hem goed uit de tijd dat Meijer burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland was. "Ik ben buitengewoon dankbaar voor de tijd en hulp die ik krijg om weer de oude te worden. Ik dank iedereen en in het bijzonder Niels van den Berg als locoburgemeester, Sander Schelberg als waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio en Benno Brand als plaatsvervangend voorzitter van de Regio Twente, voor al het extra werk dat zij de afgelopen weken hebben verzet."

Meer berichten