Enschede voert Stadspeiling uit: doet u ook mee?

Enschede voert Stadspeiling uit: doet u ook mee?

ENSCHEDE - De gemeente voert naar goed gebruik momenteel weer de jaarlijkse Stadspeiling uit. Dit moet de gemeente weer de nodige inzichten geven in het aangenaam wonen, werken, bezoeken en leven in Enschede als geheel. Daarnaast geeft deze opzet van een jaarlijks terugkerend onderzoek ook de mogelijkheid om trends te ontdekken.

De gemeente voert de stadspeilingen al enkele jaren uit. Kennispunt Twente zorgt voor de praktische kant van dit onderzoek. Naast dat de gemeente het eigen online Enschedepanel benaderde - een vaste groep die zijn of haar mening geeft over allerhande gemeentelijke vraagstukken en beleid - kunnen ook anderen nog deelnemen aan het onderzoek. U kunt dan tot 22 november een vragenlijst invullen via https://vragenlijst.enschedepanel.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=SME2009

Brede insteek
Het onderzoek heeft zoals gebruikelijk een vrij brede insteek. Zo wil de gemeente weten hoe mensen denken over aspecten zoals overlast in hun buurt (zwerfvuil, hondenpoep, zwervers, burengerucht etc.) maar ook over gemeentelijke taken zoals het beheer van de openbare ruimte en het openbaar groen. Daarnaast zijn er vragen gericht op het gevoel van veiligheid en saamhorigheid in buurten en of men zich er thuis voelt. In de categorie ‘als we toch bezig zijn...’ vragen de onderzoekers ook naar kunst- en cultuurdeelname en zelfs het BMI van de betreffende invuller. De resultaten worden anoniem verwerkt om te kijken of Enschede zich in de brede zin in de goede richting ontwikkelt. Ook kunnen dan op wijkniveau betere keuzes gemaakt worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker