Geen Rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken

ENSCHEDE - Enschede ontvangt geen Rijksbijdrage van het ministerie van BZK voor het aardgasvrij maken van Twekkelerveld. De gemeente had een bijdrage van € 9.7 miljoen gevraagd.

Wethouder Jeroen Diepemaat spreekt zijn teleurstelling uit over het besluit van het rijk om geen bijdrage beschikbaar te stellen. “Heel erg jammer omdat de Rijksbijdrage juist bedoeld is om de overgang voor bewoners betaalbaar te maken en de woonlasten gelijk te houden. Wij blijven op zoek naar andere manieren om het haalbaar en betaalbaar te maken” aldus de wethouder.

Plannen gaan door
Het besluit van het Ministerie betekent niet dat gestopt wordt met de plannen. Op dit moment wordt voor Twekkelerveld gewerkt aan een concreet plan voor de wijk, het Wijkuitvoeringsplan. Hierin wordt onder meer aangegeven wat de geschikte alternatieven voor aardgas zijn, de kosten en de fasering in de wijk. Hiernaast wordt het komende jaar gewerkt aan een gemeentebrede Transitievisie Warmte, waarin de eerste ervaringen van Twekkelerveld met deze transitie worden meegenomen.

Meer berichten
 
Auto zoeker