Veel interesse voor digitaliseringsgeld

TWENTE - De Provincie Overijssel heeft de honderdste ‘digitaliseringsvoucher’ uitgereikt. Deze voucherregeling is er op gericht om het MKB te helpen bij het digitaliseren van producten en processen.

Digitalisering is uiteraard al langere tijd een trend; ook het MKB maakt steeds meer gebruik van internet en alle mogelijkheden die dit biedt. Maar door de coronacrisis is dit nog veel actueler geworden. De noodzaak om verder te digitaliseren is dan ook hoog. Gedeputeerde Roy de Witte overhandigde onlangs de honderdste voucher, aan camping De Kleine Wolf bij Ommen. Zij gaan de voucher gebruiken om een app door te ontwikkelen zodat fysiek contact bij de receptie en het zwembad verminderd kunnen worden. Ook kunnen gasten online reserveringen en bestellingen bij het restaurant doen. Een innovatie die dus meer service biedt, maar ook het klantcontact beperkt.

De regeling
Ondernemers kunnen de vouchers aanvragen om een in Overijssel gevestigd bedrijf in te schakelen voor steun bij de digitalisering. Het gaat dan om het digitaliseren van productieprocessen, maar ook het digitaal bereiken en bedienen van hun doelgroepen. De regeling is ook interessant voor ondernemers en instellingen in de culturele-, retail- en gastvrijheidsssector. De Provincie Overijssel verstrekt vouchers van maximaal 2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. De regeling werkt wel op basis van cofinanciering; ondernemers moeten zelf de helft van de kosten bijdragen. Er zijn inmiddels 400 aanvragen gedaan en het budget is verruimd naar 1,5 miljoen euro. Zo moet dus ook op de langere termijn goed invulling gegeven kunnen worden aan deze nieuwe regeling voor ondernemers die stappen willen zetten met digitalisering. Kijk voor informatie en aanvragen op: www.overijssel.nl/loket/subsidies/

Meer berichten