Foto:

Prijs voor visie op platteland

ENSCHEDE - Het plan 'De Eeuwige Bron' heeft op woensdag 9 september de Eo Wijersprijs ontvangen voor Twente. Deze prijs beloont intelligente oplossingen voor het platteland van de toekomst. De uitreiking is voor Groene Metropool Twente het startschot voor een bredere, nieuwe visie op het Twentse platteland.

De regionale winnaar ontving de prijs in Prismare Enschede uit handen van Groene Metropool Twente-voorzitter Martha van Abbema. Over de winnaar zegt zij: ''Het ontwerp van het winnende team is vernieuwend, onderscheidend en intelligent. Ik ben ontzettend blij dat we naast al het gepraat over de toekomst van het Twentse platteland nu ook schetsen hebben. Een goede schets zegt meer dan honderd woorden. Daarmee kunnen we de komende jaren met veel enthousiasme aan de slag.’’ Drie ontwerpteams hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een visie voor het Twentse platteland. De inzet was om in de Twentse context invulling te geven aan kringlooplandbouw en de eigen energievoorziening, in samenhang met het versterken en vernieuwen van het Twentse landschap en de Twentse identiteit.
Deze prijsvraag werd georganiseerd door Groene Metropool Twente en de provincie Overijssel om veranderingen die het Twentse platteland raken, samen met de regio op te kunnen pakken. De geschetste oplossingen bieden perspectief. Van Abbema: “Alle ontwerpteams hebben hier creatieve en slimme oplossingen ontworpen voor het platteland van morgen, waarmee we als Twente aan de slag kunnen”.

Landelijke titel
Het prijswinnende team bestaat uit H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen & Savelkous en Vitens. Hun plan maakt kans op de landelijke titel op woensdag 23 september.

Meer berichten