Foto: David Stassen

Enschede zoekt goede ideeën voor binnenstad

ENSCHEDE - De binnenstad is bruisend en aantrekkelijk voor veel bezoekers. De gemeente wil dit graag nog verder verbeteren. Daarom stellen zij geld beschikbaar om goede initiatieven uit te kunnen voeren.

Een leuke en aantrekkelijke binnenstad is erg belangrijk voor Enschede. Dit draagt niet alleen bij aan het woongenot van de inwoners, maar ook de inkomsten die een stad als Enschede genereert uit recreatie en toerisme.

Proefproject
De gemeente heeft nu het proefproject Spontane Binnenstad lopen. Dit is een fonds van de Netwerkstad Twente. Goede initiatieven die bijdragen aan het verfraaien of 'boeiend maken' van de binnenstad kunnen een stimuleringsbijdrage ontvangen uit dit fonds. Het gaat dan om maximaal 100.000 euro per initiatief; dit is wel op basis van cofinanciering; de initiatiefnemers moeten zelf ook tot maximaal 50 procent bijdragen. Er zijn inmiddels al wat bijdragen verstrekt. Zo kregen de voormalige Menistenkerk en de oude Fabrieksschool een opknapbeurt. Ook werden evenementen zoals The Passion en Wannaplay mogelijk.

Aanvragen
De gemeente moedigt mensen en organisaties met een goed idee aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het is nog tot en met 31 december van dit jaar mogelijk om een bijdrage aan te vragen. Meer informatie en contactgegevens over het aanvragen zijn te vinden op de website www.spontanebinnenstad.nl. Naast deze pilot zijn er ook andere mogelijkheden om initiatieven te laten ondersteunen. Kijk op www.enschede.nl/stimuleringsfonds.

Meer berichten