Foto:

Geld voor woningen bij station

ENSCHEDE - De gemeente Enschede is één van de drie gelukkige ontvangers in Overijssel van de landelijke Woonimpuls. Enschede ontvangt een bijdrage van het Rijk van 3 miljoen euro, plus nog 1 miljoen van de Provincie Overijssel. Dit geld komt ten goede aan diverse doelen.

Het Rijk stelt landelijk 1 miljard euro beschikbaar, onder meer voor woningbouw in gemeenten. In Overijssel zijn bijdragen gehonoreerd voor drie gemeenten. Naast Enschede ontvangt Deventer in totaal 4,2 miljoen euro en Zwolle ontvangt 1 miljoen euro van de Provincie Overijssel, maar geen rijksbijdrage. Gedeputeerde Monique van Haaf is blij dat het Rijk bij wil dragen aan de ambities van Enschede en Deventer. Er is in beide steden namelijk een acuut woningtekort. Versneld bouwen van nieuwe woningen heeft dan ook een hoge prioriteit. “We werken samen met gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers, corporaties en andere provincies om de complexe woningbouwopgaven te realiseren. Dat doen we onder andere via onze netwerkorganisaties de Stadsbeweging en de Woonkeuken. Het is een goede zaak dat het Rijk deze samenwerking ondersteunt”, aldus Van Haaf.

Enschedese plannen
In Enschede komt het geld ten goede aan de ontwikkeling van het Centrumkwadraat. Het geld wordt ingezet voor de ontwikkeling van woningen aan de zuidzijde van de Hengelosestraat/Molenstraat en rondom het Stationsplein. Het gaat dan om ongeveer 700 woningen. Volgens de gemeente moet dan ruim 80 procent in het 'betaalbare deel' zitten - sociale huur, middenhuur en koopwoningen tot 310.000 euro. 't Is maar wat je betaalbaar noemt, zullen we maar zeggen... “Deze bijdrage en de financiële toezegging van 1 miljoen door de Provincie onderstrepen het belang van Centrumkwadraat voor het realiseren van de ambities van Enschede.”, aldus wethouder Jeroen Diepemaat. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de cofinanciering door de gemeente. Eén van de grootste opgave waar Enschede voor staat is het aantrekken en vasthouden van talent. Centrumkwadraat wil een hoog stedelijk werk- en woongebied creëren met een passend woningaanbod voor deze doelgroep.

Meer berichten