PAX Nationale Vredesweek

ENSCHEDE - De jaarlijkse nationale actieweek bestaat al meer dan vijftig jaar. PAX staat voor vrede. Deze organisatie is betrokken bij mensen tijdens conflicten. Het doel is om een bijdrage leveren aan het bereiken en behouden vreedzame samenlevingen. Dit jaar vindt de PAX Vredesweek plaats van 19 tot en met 27 september.

Leven in vrede lijkt vanzelfsprekend. De brandhaarden die er nog altijd zijn in de wereld tonen echter hoe kwetsbaar de vrede is. PAX is een organisatie die mensen bijeenbrengt die de moed hebben om voor de vrede te gaan. Er wordt in conflictgebieden samenwerking gezocht met burgers en politici. PAX helpt ook bij de verzoening van voormalige vijanden, ná het conflict, wat in het bijzonder van belang is om de vrede voor de toekomst te waarborgen.

Verbinding zoeken
Tijdens de Vredesweek worden er door heel het land honderden activiteiten georganiseerd (zoals filmavonden, festivals, debatten of gezamenlijke maaltijden). Al deze kleinschalige initiatieven onderstrepen dat vrede altijd begint bij de eigen, lokale gemeenschap. Door jouw naaste, jouw buren te leren kennen en begrijpen, valt er een wereld te winnen.
De Vredesweek is het moment om verbinding met elkaar te zoeken. Om elkaars verschillen én overeenkomsten te ontdekken. Het thema dit jaar is ‘Vrede verbindt verschil’ en werd al voor het uitbreken van de pandemie bedacht. Ook al kunnen we nu niet in grote groepen samenkomen, juist door de coronacrisis zijn we sterk verbonden. De problemen raken ons immers allemaal.

Verhalenwedstrijd
In Twente bestaan verschillende ambassades van Vrede die PAX bijstaan. Enschede voor Vrede en Vrouwen voor Vrede Enschede organiseren in samenwerking met Friedens Freunde Dülmen een verhalenwedstrijd. Aan de hand van de vraag “Vrede verbindt verschil, hoe ervaar en beleef je dat in coronatijd?” konden deelnemers een verhaal van maximaal 700 woorden insturen (in het Duits of Nederlands). Op 23 september is de prijsuitreiking, als de omstandigheden dit toestaan, van 19.30 tot 21.00 in de Centrale Bibliotheek.

Kijk voor inspiratie of meer informatie op www.vredesweek.nl en www.enschedevoorvrede.nl.

Meer berichten
 
Auto zoeker