Veel steun voor René Beunders in conflict met gemeente

ENSCHEDE - Het conflict tussen René Beunders en de gemeente Enschede kreeg de afgelopen tijd al veel aandacht. De gemeente achtte het noodzakelijk om deze ‘luis in de pels’ door middel van een waarschuwingsbrief tot de orde te roepen. Een bijzondere gang van zaken, die de gemeente veel kritiek oplevert zowel binnen als buiten de politiek.

René Beunders kaart via zijn stichting Sociaal Hart Enschede al vele jaren misstanden aan bij de gemeente op het gebied van onder meer zorg en uitkeringen. Mede door hem werd de gemeente door de jaren heen regelmatig teruggefloten qua haar beleid. Zo deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, februari vorig jaar uitspraak dat tijdsindicatie voor huishoudelijke hulp verplicht werd gesteld. De indicering die de gemeente toepaste was al enige tijd verboden. Dit was aangekaart door Beunders. De uitzending van het BNN/VARA-documentaire Opstandelingen op 25 juni zorgde opnieuw voor veel discussie, nu over het bijstandsbeleid van de gemeente. Beunders werd voor het programma uitgebreid geïnterviewd over zijn strijd tegen gemeentelijke dwalingen en onrecht.

Waarschuwingsbrief
René Beunders is bij de gemeente goed bekend vanwege zijn sociaal activisme. Zo uitte hij meermaals forse kritiek op de Klachtencommissaris Ninke van der Kooy. Klachten zouden niet, niet zorgvuldig en niet binnen redelijke termijnen onderzocht worden. Hij ging meermaals in gesprek met Van der Kooy, wat uiteindelijk weinig opleverde. Op 26 mei stuurde hij een ontvangen anonieme brief van bezorgde inwoners over het slecht functioneren van de Klachtencommissie door, zowel naar de commissie als het college van B&W en de gemeenteraad. Ter informatie, zo benadrukt Beunders. Voor de gemeente was de verspreiding van deze anonieme brief aanleiding om aangifte te doen tegen Beunders wegens smaad en laster. Dit gebeurde op 30 juni. De gemeente volgde dit op 3 augustus op met een ‘waarschuwingsbrief’, waarin de gemeente aangeeft dat Beunders intimiderende insinuaties zou uiten. De gemeente zou volgens een woordvoerder tientallen van dit soort brieven per jaar sturen. Hij ervaart het juist als een gerichte poging om hem monddood te maken.

Stand van zaken
Betrokkenheid bij een valse handtekening onder een machtiging was voor Beunders aanleiding om op 17 juli een tegenaangifte te doen tegen Van der Kooy. Op 27 augustus kreeg hij echter te horen dat dit niet verder onderzocht zal worden, waarop hij bezwaar aantekende. Tevens diende Beunders op 1 september een formele klacht in bij de Nationale Ombudsman. Later deze maand zal Beunders zelf als verdachte gehoord worden door de politie. Inmiddels is de kwestie ook voor onder meer de fracties van SP en EnschedeAnders aanleiding geweest om vragen te stellen in de raad over de gang van zaken. Het is immers een rare volgorde: eerst aangifte doen, vervolgens waarschuwen. Ook de NCPN afdeling Twente sprak steun uit aan René Beunders. Klik hier om de brief te lezen van Corry Westgeest van de NCPN afdeling Twente.

Lijmpoging
De gemeente Enschede heeft inmiddels toenadering gezocht tot René Beunders om een gesprek aan te gaan en de relatie weer naar een beter niveau te brengen. Beunders weigert dit vooralsnog; hij wil eerst de aangiften afwachten voor hij overweegt om tafel te gaan met de gemeente. René Beunders zal zich hoe dan ook in blijven zetten voor de kwetsbare inwoners van Enschede.

Meer berichten