Foto:

Aanpak geluidshinder bij woningen langs Rijkswegen

ENSCHEDE - Rijkswaterstaat gaat de geluidsoverlast bij woningen langs Rijkswegen verminderen. De plannen zijn om in totaal 750 woningen in 40 gemeenten in Overijssel en Gelderland aan te pakken. Ook woningen langs onder meer de A35 in Enschede, Hengelo en Almelo komen aan bod.

Geluidshinder door verkeer is één van de grootste ergernissen die er zijn voor veel mensen. Geluidsoverlast is niet alleen van nature irritant, maar het heeft ook een concrete impact op de fysieke en mentale gezondheid van omwonenden die hieraan blootgesteld worden. Het terugdringen van deze overlast heeft dan ook een gunstig effect op de leefbaarheid en woongenot van een groot aantal mensen. Doordat ook de drukte op de Nederlandse wegen toeneemt, kan ook de overlast veel groter zijn dan ooit het geval was. De hoop is uiteraard dat in de toekomst de geluidsbelasting op de wegen af zal nemen doordat mensen meer elektrisch rijden.

Vervolgstappen
Rijkswaterstaat heeft berekend welke woningen nu in aanmerking komen voor aanvullende maatregelen. Hierbij werd gekeken naar het gemiddelde geluidsniveau per jaar aan de buitenkant van de woning en boven de saneringsdrempel van 65 decibel. Voor al deze woningen onderzoekt Rijkswaterstaat hoe het geluid het beste verminderd kan worden. Dit kan dan bijvoorbeeld door het verbeteren van de isolatie van de gevel, maar ook de aanleg van stiller asfalt op de wegen of het plaatsen van geluidsschermen. Het ontwerp-geluidssaneringsplan voor de betrokken woningen zal eind dit jaar gepresenteerd worden. Bewoners van de betrokken woningen zullen dan nader geïnformeerd worden over de mogelijkheden om dit aan te laten pakken.

Meer berichten