Foto:

Verbod voor brom- en snorfiets in de binnenstad

ENSCHEDE - De gemeente Enschede voert een totaalverbod in voor het inrijden en parkeren van brom- en snorfietsen in de binnenstad. Per 1 september is het nieuwe verbod van kracht.

Winkeliers, fietsers en bezoekers van de binnenstad ergeren zich er groen en geel aan: de luidruchtige tweewielers die zich vaak onveilig een weg banen door het drukke binnenstadsverkeer, wat ook nog eens gepaard gaat met de nodige geluidsoverlast en onaangename uitstoot. De gemeente kreeg daarom ook al vaak verzoeken tot een verbod op het stadserf. Dit ligt nu ter inzage en gaat daarom per 1 september in.

Veel draagvlak
Omdat zo'n verbod uiteraard ook veel mensen raakt heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Hieruit blijkt wel weer dat er een groot draagvlak is voor zo'n verbod. "We willen de binnenstad een aantrekkelijke en leefbare plek laten zijn voor iedereen die er loopt en rustig fietst”, aldus wethouder Jurgen van Houdt. “Met een verbod beschermen we de meest kwetsbare weggebruikers en maken we van de binnenstad een veilige plek voor iedereen. In een leefbaar en aantrekkelijk centrum horen scooters en bromfietsen niet meer thuis. Conform de nieuwe mobiliteitsvisie kiezen we zo steeds meer voor lopen en fietsen. Zowel veel ondernemers als bewoners zien een verbod liever vandaag dan morgen werkelijkheid worden.”

Concreet
Met het nieuwe verbod is het verboden om in de binnenstad te rijden en te parkeren met alles wat valt binnen de categorie brom- en snorfietsen. Ter verduidelijking, dit is dus ook wat veel mensen een 'scooter' noemen, naast de brommers. Ook andere items binnen deze categorie zijn hierdoor echter verboden. Zo mogen mensen per 1 september ook niet met de speed pedelec - snelle elektrische fiets - de binnenstad in. Deze worden namelijk óók gezien als bromfiets. In de beginfase van het verbod zullen BOA's toezien op de naleving. De gemeente wil uiteindelijk ook het bestaande camerasysteem voor het verbod op inrijden door auto's gebruiken om ook brom- en snorfietsen zo te weren.

Ontheffing
Binnenstadsbewoners met een mindervalidenkaart kunnen tot en met 2023 ontheffing aanvragen voor het inrijden en stallen in de binnenstad. Ook bewoners met een eigen parkeergelegenheid kunnen ontheffing krijgen. Nieuwe bewoners in de binnenstad - die zich na 31 december inschrijven - krijgen geen ontheffingen meer. De gemeente zal de komende tijd ook nog wat extra stallingsruimte realiseren buiten het stadshart om scooters en bromfietsen te parkeren.

Meer berichten