Foto: Tabitha Sijnja

Evenementen op vliegveld starten op

ENSCHEDE - De evenementenlocatie Vliegveld Twenthe is blij met de verruiming van de coronamaatregelen. Nu er weer meer bezoekers bij evenementen kunnen zijn, gaan zij aan de slag om de kalender te vullen. Hoewel er uiteraard geen zekerheden zijn over de langere termijn, zien zij het toch als belangrijk om weer op te starten. Ook vanwege de werkgelegenheid en aantrekkingskracht van Twente voor bezoekers.

Directeur Marten Foppen en eigenaar Jan van Eck zijn blij dat er nu weer ruimte komt om de agenda verder te vullen: "De beslissingen die het kabinet bekend maakte, geven ons, maar bijvoorbeeld ook FC Twente, andere ondernemers en de culturele sector, de mogelijkheid om de agenda te vullen met grote en kleine evenementen. Dit tot groot genoegen van publiek en bezoekers. Als je zoals wij, helemaal zonder subsidie werkt moet je de toekomstige mogelijkheden goed in de gaten houden. En altijd blijven investeren. Bestemmingsplannen en vergunningen met bijzondere voorwaarden, maken dat niet eenvoudig. Het zakelijk plaatje moet wel gezond blijven en dat is zeker niet gemakkelijk op het moment. Als iedereen een beetje meewerkt kunnen we nu tenminste vol aan de bak."

Belangrijke sector
De evenementenlocatie is zich ook acuut bewust van het belang dat de vrijetijdssector heeft voor Twente. Evenementen die hier gehouden worden zorgen voor werk, omzet en aantrekkingskracht. Zo zijn in Twente 20.000 mensen werkzaam binnen deze sector. Sinds 2012 worden ook alle aanwezige bedrijven en banen gemonitord binnen de Technology Base, de Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie en de Twente Safety Campus. Het theaterspektakel Hanna van Hendrik was volgens hen de grootste kartrekker voor werkgelegenheid. Dit spektakel trok ruim 52.000 bezoekers. Dit leverde ook in de periferie veel inkomsten op, zoals mensen die in de regio overnachtten en gebruik maakten van andere faciliteiten; allemaal uitgegeven euro's die de Twentse economie ten goede komen.

Nieuwe ontwikkeling
Deze week werd ook Hangar 21 gepresenteerd. Dit is een plek waar kinderen geïnspireerd kunnen worden door techniek. Ruim 7.000 kinderen van 6 tot 18 jaar kunnen hier ontdekken hoe veelzijdig en leuk techniek is.

Meer berichten