Foto:

Column: De gemeenteraad

“Het is dus ook aan gemeenteraadsleden zelf om invulling te geven aan de lokale democratie. De financiële en beleidsmatige ruimte is voor hen dan wel beperkt om zelf aan alle wensen en verlangens toe te komen, maar zij kunnen zich wel opstellen als lokale belangenbehartigers in de politiek bestuurlijk netwerken…… Misschien zelfs meer dan ooit te voren.” Een citaat uit een boek dat onder de Enschedese raadsleden breed verspreid is. Het citaat staat op pagina 22 van het boek De Gemeenteraad, een cadeautje aan de nieuwe raadsleden, gegeven bij hun intrede in de gemeenteraad in mei 2018. Zeg tegen uw concurrent dat het boek waardeloos is, leer het zelf uit uw hoofd (alle 355 pagina’s) en u zult uitgroeien tot een zeer, zeer geduchte tegenstander in de Enschedese politiek.

Want politiek is oorlog. Altijd, oorlog met alles en iedereen. Je beste vriend kan in een oogwenk je concurrent worden, want politiek gaat over verdeling van macht. En het is net als met een overvolle winkel in corona-times, als er één klant naar binnen wil, moet er eerst één uit. Ik ben wat gewend, maar wat nu speelt kan echt niet. Wat is er aan de hand? Zoals bekend zijn enkele projectontwikkelaars bezig met de voorbereiding van de bouw van windmolens en zonne-projecten binnen de gemeentegrenzen van Enschede. In dit kader gaat het misschien wel om een paar honderd subsidie-aanvragen in Enschede, dus het gaat hierbij om miljoenen euro’s. Alternatieve energie is het paradepaardje van D66, een partij die nog niet veel in deze collegeperiode heeft laten zien en daarom nu alles op alles zet om nog voor de verkiezingen, windmolens als iconen gerealiseerd te krijgen, langs de Enschedese snelwegen. Ik denk dat voor de grote vakantie de benodigde handtekeningen onder de contracten gezet moeten worden, want iedereen is zo zenuwachtig als de pest.

En investeerders willen zekerheid. Wie zijn die investeerders? Een hele rits bedrijven, instellingen, maar ook particulieren, zoals u en ik. Ze hebben een hekel aan de overheid; procedures lopen lang, beslissingen zijn niet altijd bij voorbaat zeker en de investeerder haat onzekerheid. Daar hebben ze buiten Enschede constructies voor bedacht, waarbij de bevoegdheid voor het doorlopen van ambtelijke en bestuurlijke procedures, bij een soort vereniging van eigenaren komt te liggen en college en raad akkoord gingen met het overhevelen van een deel van hun bevoegdheden op dat gebied. Ziet u het al? De gekozen volksvertegenwoordiger staat een deel van zijn macht, verkregen van de kiezer, af aan een energievereniging en raad en college beloven geen beroep- of bezwaarschriften tegen dergelijke plannen te zullen indienen. En als dan ook nog op het allerlaatste moment tekstwijzigingen in voorstellen mogen worden aangebracht, dan is het einde van de democratie in Enschede nabij. Hoe krijg je het in je hoofd? Een vereniging van eigenaren? `t Is goddorie toch geen studentenflat?

Jan Visser

Meer berichten
 
Auto zoeker