Basisschool La Res gaat verder met flexibele onderwijstijden

ENSCHEDE - Flexibele lestijden op de basisschool is niet iets nieuws. In het schooljaar 2012-2013 werd op OBS La Res al gestart met de pilot Flexibele schooltijden basisonderwijs. Onlangs hebben ze bij de La Res gevierd dat ze door mogen gaan met de flexibele lestijden.

Het mogen doorgaan met flexibele onderwijstijden heeft heel wat voeten in aarde gehad. Eerst werd de pilot verlengd, omdat er onvoldoende bekend was over de gevolgen van de flexibele lestijden. Vervolgens kondigde begin 2019 minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media nog aan dat de pilot niet in de huidige vorm doorgezet zou worden vanaf het schooljaar 2020/2021. Dit tot ongenoegen van leerlingen, docenten en ouders van de La Res. De flexibele tijden leidde hier niet tot kwaliteitsvermindering van het onderwijs. De vrijheid heeft mogelijk zelfs bijgedragen aan daling van het ziekteverzuim door leerlingen. Dat ze het niet mee eens waren met het besluit van minister Slob, hebben ze dan ook laten horen! Met z'n allen werd luidkeels een protestlied gezongen. Of dat lied de minister op andere gedachte heeft gebracht, is onduidelijk, maar blijkbaar ziet hij toch wel de voordelen van flexibele tijden, want hij heeft een vervolg op de markt gebracht: Experiment Ruimte in Onderwijstijd. Hieraan mogen 20 basisscholen, waaronder OBS La Res, meedoen.

Experiment
Voor de basisscholen die meedoen aan het Experiment Ruimte in Onderwijstijd is er de mogelijkheid om onder andere flexibeler om te gaan met de lestijden. Zo mag bijvoorbeel worden afgeweken van de normale vakanties en een schoolweek van vijf dagen. De school dient zich hierbij natuurlijk wel te houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Verder komt er de mogelijkheid om andere professionals, zoals een vakspecialist in muziek, les te laten geven. Na vijf jaar worden de resultaten van het experiment verwacht.

Concreet voor La Res
Voor leerlingen en ouders van OBS La Res verandert er eigenlijk weinig. Ze waren al gewend dat er 17 dagen verlof opgenomen mocht worden en bij meer dan zeven dagen verlof moesten de dagen worden 'ingehaald' tijdens de zomerschool in de eerste twee weken van de zomervakantie. De zomerschool die de La Res al jaren kent, mag niet verward worden met de zomerschool dit jaar van meerdere scholen in Enschede. Deze laatste zijn namelijk bedoeld om te voorkomen dat kinderen het nieuwe schooljaar in gaan met een achterstand door de sluiting van de scholen in verband met de coronacrisis. Overigens is het op indicatie al jaren mogelijk voor de leerlingen van La Res om deel te nemen aan de zomerschool. Dit is in samenwerking met de wijkteams georganiseerd.

Meer berichten