Powers open op afspraak

ENSCHEDE - De 'Powers' zijn weer geopend in Enschede. Deze wijkcentra bieden diverse activiteiten aan, maar ook directe hulp en steun voor inwoners die dit kunnen gebruiken.

Enschede telt in totaal vier van deze Power activeringscentra; Power Noord, Power Oost, Power Zuid en Power Royael. Drie van deze locaties waren sinds de coronacrisis gesloten maar gaan nu weer open. Mensen kunnen er vooralsnog wal alleen op afspraak terecht. Power Zuid blijft vooralsnog even dicht qua de fysieke locatie, maar men kan wel vragen stellen. Er worden doorgaans allerlei activiteiten gehouden van leuk tot educatief, zoals diverse taallessen (Arabisch, Duits, Deens, Engels, etc.), beauty-workshops, computerlessen, fietsles, hulp bij sollicitatie, kleding opknappen en nog veel meer. Deze geven de deelnemers diverse mogelijkheden om op een leuke manier te groeien.

Activeren
De Power activeringscentra zijn wijkcentra voor buurtbewoners, gerund door buurtbewoners. Het doel van deze locaties is deels om de dienstverlening van de gemeente dichter bij de inwoners te brengen, met een nadruk op wijkgericht en stadsdeelgewijs werken. De afgelopen jaren ligt de nadruk op het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners en de wijken als geheel. De ervaring leert dat veel mensen wel de weg naar de gemeente weten te vinden, maar ook een grote groep juist niet. De Powers zijn dan ook een zo laagdrempelig mogelijke manier om ook deze doelgroep te helpen. Gebruikers kunnen nu weer contact krijgen met de Powercoaches die hier actief zijn in de meer directere begeleiding van deelnemers. Benieuwd naar wat de Powers wellicht voor u te bieden hebben? Kijk dan ook eens op de website: www.centrumpower.nl

Meer berichten