Meer uitkeringen, minder werk Twente

TWENTE - De gevolgen van de coronacrisis op de Twentse werkgelegenheid worden wat beter zichtbaar. De nieuwste cijfers van de Regio Twente zijn gemengd; er is een duidelijke neergang zichtbaar, maar niet in alle sectoren.

Het UWV hanteert diverse graadmeters om de arbeidsmarkt op regionaal niveau in kaart te brengen. Zoals de hoeveelheid vacatures die bedrijven in de regio aanbieden. In de weken 12 tot en met 14 stonden er bij Twentse bedrijven gemiddeld 4.290 vacatures per week open, wat in de drie weken erna daalde met ruim 10 procent. Ook het aantal nieuw geregistreerde vacatures zag een fikse daling van 17 procent. Hier is echter wel een heel gemengd beeld zichtbaar. Zo steeg het aantal vacatures in ICT-beroepen met 20 procent en ook in de technische beroepen is nauwelijks terugloop in vacatures zichtbaar. Nu kampt de technische sector ook met een chronisch personeelstekort, dus heel verrassend is dit niet. Verder nam ook de arbeidsmobiliteit af, het aantal mensen dat van de ene naar een andere baan ging. Er zijn immers minder kansen op nieuw werk.

Meer uitkeringen
Verder zag de uitkeringsinstantie een grote instroom van het aantal nieuwe WW-uitkeringen door baanverlies. In april 2020 was de instroom bijna twee keer zo groot als de uitstroom; 2.414 nieuwe mensen kregen WW, waarmee aan het einde van de maand in totaal 10.185 mensen een uitkering ontvingen. Een stijging van 15 procent. De toename van de WW-uitkeringen komt vooral voor rekening van jongeren met een stijging van bijna 58 procent. Zij werden immers disproportioneel getroffen door de crisis vanwege de sectoren waarin zij werken zoals de horeca en omdat zij vaker via uitzendbureaus aan de slag waren waar ook veel minder werk is. De hoop is dat dit met seizoenswerk wat zal verbeteren voor deze jongere groep medewerkers.

Meer berichten
 
Auto zoeker