Opleidingsvoucher erg geslaagd project

TWENTE - De Provincie Overijssel is zeer tevreden met het succes van de regeling voor opleidingsvouchers. In twee jaar tijd maakten 560 mensen gebruik van deze regeling 'Overijssels Vakmanschap'. Dit was meer dan gehoopt.

Techniekbedrijven kampen de afgelopen jaren met tekorten aan personeel. Het is een uitdaging om mensen warm te maken voor een baan in de techniek. Tegelijk is er ook de wens om juist bestaand personeel meer doorgroeimogelijkheden te geven. De regeling werkt voor beide ambities.

Opzet
Met de vouchers kunnen mensen zich om laten scholen voor een baan in de techniek, zoals zij-instromers en mensen zonder werk. Ook personeel dat al in een technisch beroep zit kan zo bijscholing krijgen of begeleiding van werk naar werk. De verwachting was dat er zo'n 470 vouchers aangevraagd zouden worden, het waren er dus aanzienlijk meer. Circa 110 vouchers gingen naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; veelal jongeren, ouderen of statushouders. Dankzij een opleiding in de techniek konden zij snel aan de slag. Gedeputeerde Tijs de Bree is dan ook blij met dit succes: "Hierdoor kregen mensen die al werkzaam waren in de techniek meer perspectief, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans.”

Crisistijd
Door de huidige coronacrisis is de regeling extra belangrijk geworden. Er is namelijk meer vraag naar scholingstrajecten voor zittend personeel. Hiermee kunnen zij straks niet alleen meer taken uitvoeren, maar het zorgt er ook voor dat ze nu wat productiefs kunnen doen wanneer hun specifieke taak even stil komt te liggen. Bij veel ondernemers loopt de orderportefeuille terug waardoor ze moeten zoeken naar zinnige tijdbesteding voor personeel.

Positief vooruitzicht
Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: “Bedrijven in de technieksector hebben te maken met dalende omzetten als gevolg van de crisis. Tegelijkertijd blijven de vooruitzichten voor de langere termijn onverminderd positief. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering blijven ook na de crisis belangrijk. Daarom is het cruciaal dat werknemers zich ontwikkelen, en de opleidingsvouchers bieden die mogelijkheid."

Meer berichten
 
Auto zoeker