De Museumfabriek wil lasten verlagen door aankoop pand

ENSCHEDE - De Museumfabriek wil het museumpand aan Het Rozendaal in Enschede aankopen om daardoor de vaste lasten te verlagen. Het geld dat daardoor vrijgemaakt wordt, zo'n 130.000 euro, kan dan weer gebruikt worden voor de programmering. De aankoop kan mogelijk gemaakt worden door een laagrentende lening van de Bank Nederlandse Gemeenten en een garantstelling van de gemeente Enschede.

Na een lange en intensieve voorbereiding met woningcorporatie De Woonplaats (de huidige eigenaar), de gemeente Enschede en het museum over de beoogde aankoop is er nu een akkoord bereikt. Het college van B&W van Enschede heeft op 20 mei ingestemd met het voorstel van cultuurwethouder Jeroen Diepemaat voor de garantstelling van 2.996.000 euro. Eind juni buigt de Enschedese gemeenteraad zich over het voorstel.

Laatste stap
Museumdirecteur Arnoud Odding reageert verheugd op het principebesluit van B&W en geeft aan dat dit ‘de laatste grote stap is in de transformatie van De Museumfabriek tot een voor brede publieksgroepen aantrekkelijk familiemuseum’. Door bezuinigingen moest het museum veranderen. Een transformatieplan met drie speerpunten werd opgesteld. Ten eerste werd samenwerking gezocht met Rijksmuseum Twenthe, waardoor kennis, ervaring en capaciteit gedeeld kon worden. Ten tweede werd besloten geen grootschalige, tijdelijke en kostbare tentoonstellingen meer te organiseren voor een landelijk publiek maar activiteiten gericht op een regionaal publiek. Het museum zou zich omvormen tot een familiemuseum voor Oost-Nederland en tot een collectiemuseum voor heel veel liefhebbers uit de eigen streek. De derde prioriteit was de verlaging van de vaste lasten.

Karakteristiek pand 
Ook De Woonplaats is blij met de beoogde verkoop aan De Museumfabriek. De Woonplaats heeft destijds tijdens de wederopbouw van de wijk Roombeek, na een verzoek van de gemeente, haar verantwoordelijkheid willen nemen om het karakteristieke pand dat zo kenmerkend is voor de geschiedenis van de wijk en daarmee ook Enschede, te behouden. De afgelopen jaren is woningcorporatie De Woonplaats meer teruggegaan naar haar kerntaak: goed en betaalbaar wonen in prettige wijken. Verkoop van Het Rozendaal past binnen deze ingezette koers.

Meer berichten
 
Auto zoeker