Werkzaamheden De Kop vorderen gestaag

ENSCHEDE - Enkele weken geleden werd al duidelijk dat de werkzaamheden aan weg, riolering en leidingen rondom het MST, ook wel aangeduid met het eerste deel van project De Kop, later wordt opgeleverd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar er wordt wel degelijk hard door gewerkt en zo is afgelopen maandag de Beltstraat weer geopend voor het busverkeer.

Niet alleen de Beltstraat, maar ook andere straten krijgen weer vorm en gaan weer open voor het verkeer. En dat is dan ook een goed moment om met de volgende werkzaamheden van project De Kop te starten. De Haaksbergerstraat tussen de voormalige rotonde met de Ripperdastraat en de personeelsinrit van MST wordt nu aangepakt. Dit gedeelte van de Haaksbergerstraat was al gesloten en de omleidingsroutes blijven dan ook ongewijzigd.

Zichtbaar resultaat
De Ripperdastraat is al enige tijd klaar, maar in de andere straten werd de afgelopen weken nog volop gewerkt. Zo werden in de Beltstraat kabels en leidingen verlegd en de riolering vervangen. Projectleider Gerrit Averesch: “Ondergronds moest er in alle straten heel veel gebeuren. Het resultaat is een kwalitatief goed netwerk van kabels en leidingen en riolering die weer jaren mee kan. Voor de inwoner is dit resultaat alleen niet zichtbaar. De aannemer die de bandenlijnen van de weg aanlegt en stratenmakers die de eerste tegels leggen maken het resultaat zichtbaar. Het is altijd mooi om toe te werken naar zichtbaar resultaat!”

Nieuwe inrichting
Aannemer NTP heeft inmiddels het asfalt van de Haaksbergerstraat tussen de voormalige rotonde met de Ripperdastraat en de personeelsinrit van MST verwijderd om nieuwe riolering aan te kunnen leggen. Als de riolering erin ligt, starten de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van dit gedeelte Haaksbergerstraat. De busbaan gaat naar het midden van de weg en naast de weg komen groenstroken met bomen. De Haaksbergerstraat krijgt vrij liggende fietspaden en aan een zijde parkeervakken.

Meer informatie over het project op enschede.nl/dekop.

Meer berichten
 
Auto zoeker