Foto: David Stassen

Enschede schrijft nu eens positieve cijfers

ENSCHEDE - De gemeente Enschede heeft over 2019 een positief resultaat geboekt van 9,3 miljoen euro. Dat blijkt nu de jaarrekening is opgemaakt en door het College van B&W aan de Raad is aangeboden. Het positieve resultaat wordt vooral behaald door eenmalige meevallers. “Onze lobby werpt incidenteel z’n vruchten af, echter structureel moet er nog steeds geld worden bijgelegd. Strakke sturing op de financiële situatie blijft de komende jaren dan ook noodzakelijk”, aldus wethouder financiën June Nods.

De afgelopen jaren heeft Enschede scherpe keuzes gemaakt om het gemeentelijke huishoudboekje op orde te brengen en houden. Schulden zijn afgebouwd, risico’s zijn verkleind en de algemene reserve is versterkt. Dat maakt dat enige buffer is opgebouwd om tegenvallers op korte termijn te kunnen opvangen. Helaas blijkt die buffer direct nodig te zijn. De coronacrisis stelt de maatschappij voor grote financiële gevolgen. De gemeente heeft eerder al maatregelen aangekondigd om directe verlichting te bieden aan ondernemers, instellingen, verenigingen en inwoners. De pandemie heeft echter voor de gemeente zelf ook flinke financiële impact. “De komende maanden zullen we een goede balans moeten vinden tussen enerzijds het aan de gang houden van de stad en anderzijds de financiële mogelijkheden die de gemeente daarvoor beschikbaar heeft”, aldus wethouder Nods.

Economische voorspoed
2019 was voor de stad een jaar van economische voorspoed. Nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk in Enschede en was het aantal banen zo groot. Dat liet zich ook zien in de uitstroom uit de bijstand en minder inwoners die gebruik maakten van de sociale werkvoorziening. Daarnaast laat de ruime verkoop van bedrijfskavels andermaal zien dat de economie op vollen toeren draaide. De groei bereikt helaas nog niet iedereen. We zien dat er nog steeds armoede in Enschede is en dat er op dat gebied nog het nodige van ons wordt gevraagd zeker gezien de economische gevolgen die de maatregelen tegen het coronavirus hebben.

Resultaten 2019
In 2019 is de Regiodeal gesloten die voor Enschede en Twente uitermate goed is voor de verdere ontwikkeling van de stad en deze regio. Binnen de regiodeal heeft Enschede de leiding in drie belangrijke projecten; Kennispark, Creatieve broedplaatsen en het Twents fonds voor vakmanschap. Vanuit de totale Regiodeal wordt een bedrag van ruim 160 miljoen euro in Twente geïnvesteerd. Deze projecten gaan ook Enschede helpen om zich verder te ontwikkelen tot innovatieve kennisstad.

Meer berichten
 
Auto zoeker