Column: Boete

Het zou zo maar eens kunnen dat u geld terugkrijgt van de gemeente. Ja u leest het goed: u krijgt voor de verandering eens geld terug van de gemeente. Ik zal u uitleggen hoe dat zit.

Alle gemeenten hanteerden in 2013 en 2014 een streng boeteregime voor mensen die een uitkering kregen. Zo streng dat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in haar uitspraak (24 november 2014) oordeelde dat de hoogte van de boete bij overtredingen (inlichtingenplicht) moesten worden afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid van de overtreder en de omstandigheden van de betrokkene. De opgelegde boete moest geen onevenredige gevolgen hebben. Een boete van 100% mag alleen worden opgelegd als er sprake is van grove opzet (opzettelijke fraude). Bewijslast daarvan ligt bij het bestuursorgaan, de gemeente. De boete moet binnen een redelijk termijn worden afgelost, rekening houdend met de beslagvrije voet.

Deze nieuwe regels gelden al vanaf 24 november 2014. Enschede heeft zich hier niets van aangetrokken. Het merendeel van de opgelegde boetes in 2015 net zoals 2013 en 2014 was namelijk 100%. Soms nog hoger dan de grenzen van het Wetboek van Strafrecht aangeeft. En dat kan al helemaal niet natuurlijk! Trouwens, 95% van de mensen fraudeert helemaal niet, maar begrijpt de moeilijke brieven van de gemeente gewoon niet of vergeten iets te melden.

De CRvB heeft op 7 maart 2019 opnieuw een uitspraak gedaan. Alle opgelegde bestuurlijke boetes moeten nu worden herzien, vanaf 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014. Enschede neemt ook heel 2015 mee. Zou de gemeente dit niet doen, dan gaan ze bij de rechter weer nat! Het vreemde is, dat de gemeente na de uitspraak CRvB van 7 maart 2019 aan het Ministerie vroeg, hoe zij met de uitspraak moest omgaan. Enschede heeft 30 tot 40 juristen in dienst, die kunnen echt wel een uitspraak van de CRvB duiden, zou je denken. De raad werd pas in maart jl. op de hoogte gesteld. Een jaar na de uitspraak. Wethouder Kampman gaf aan, dat dit was om omdat zij eerst hadden uitgezocht om hoeveel mensen het gaat en om wie het gaat. Maar uit beantwoording van onze technische vragen bleek dat dit helemaal nog niet bekend is. Sterker nog: ze hebben 4 tot 6 maanden nodig om alles uit te zoeken.

EnschedeAnders heeft voorgesteld om een grote advertentie te plaatsen in alle week- en wijkkranten, zodat de gedupeerden zich kunnen melden bij de gemeente. Maar het college geeft aan, dat de gemeente zelf de mensen gaat benaderen. Let dus op: heeft u in 2013, 2014 en 2015 een bestuurlijke boete opgelegd gekregen in het kader van de Participatiewet, dan krijgt u wellicht geld terug! De gemeente moet dus contact met u opnemen, anders moet u aan de bel trekken. Tja, dan de jaren 2016 tot heden. Het college geeft aan, dat zij zich vanaf 2016 aan de wet en aan de nieuwe regels houdt…Dan vraag ik mij af, waarom er op 21 oktober 2018 een artikel in Tubantia stond, dat de rechter in een aantal zaken Enschede terugfloot, omdat zij veel te hoge boetes had opgelegd. Tijd voor een onderzoek, maar of de coalitiepartijen en het college hieraan mee willen werken? Wordt vervolgd..

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders


Meer berichten