Neem contact op bij financiële problemen

ENSCHEDE - De coronacrisis komt langzaam weer onder controle. We zien verruiming van wat mogelijk is en ook steeds meer bedrijven en organisaties kunnen weer open binnen de geldende regels. Dit is allemaal goed nieuws voor de lokale economie, de gemeente en de Enschedeërs zelf. Maar: we moeten niet vergeten dat juist nu ook veel inwoners met veel extra zorgen zitten, waaronder op financieel vlak.

De huidige crisis raakt ons allemaal. Maar niet iedereen ervaart dit op dezelfde manier. Helaas zijn mensen die al wat zwakker staan vaker de dupe van de negatieve gevolgen van zo'n crisis. Mensen raken hun baan kwijt, zijn meer geld kwijt doordat hun bedrijf kosten moet schrappen of als ZZP'er loopt het inkomen fors terug door een gebrek aan opdrachten. En denk ook aan de vele mensen met bijvoorbeeld beperkingen, die lichamelijk, geestelijk en financieel extra risico's lopen tijdens zo'n crisis. Maar gelukkig is er ook hulp.

Veel steun
De overheid heeft de afgelopen tijd vele maatregelen genomen om mensen te beschermen tegen het virus en om de gevolgen van de intelligente lockdown voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Voor de gewone burger zijn de maatregelen wat beperkter. Via de gemeente kunnen mensen gebruik maken van diverse vormen van ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen. Op www.enschede.nl/rondkomen staat een overzicht van de diverse regelingen en mogelijkheden. Dit loopt uiteen van directe financiële ondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag, maar ook kwijtschelding van gemeentelijke belasting, toeslagen, kwijtschelding van waterschapsbelasting, schuldhulpverlening en meer. Ook de voedsel- en kledingbank kunnen helpen. Hier kunt u verder ook tips vinden om geld te besparen; er staat een speciale editie van de geldkrant van het Nibud. Hebt u kinderen? Enschede heeft een uitgebreid kindpakket aan maatregelen waar ouders met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. De gemeente roept mensen met financiële problemen op om ook echt gebruik te maken van regelingen. Zo voorkomt u dat kleine schulden snel oplopen tot grotere problemen. Kijk op: www.enschede.nl

Meer berichten