Foto: Bjorn Keizers

Meer Enschedeërs aan het werk met betere kansen

ENSCHEDE - Het gaat goed met de economie, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Steeds meer mensen vonden de afgelopen jaren werk, ook in groepen die het traditioneel wat moeilijker hebben om een baan te vinden. De gemeente Enschede heeft hier ook veel moeite voor moeten doen, maar het resultaat mag er zijn.

Het college van Burgemeester en Wethouders blikt met tevredenheid terug op de ontwikkelingen in de Enschedese arbeidsmarkt. Voor dit jaar is een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld, om dit verder te versterken. De afgelopen jaren werden diverse projecten en maatregelen in het leven geroepen om mensen aan het werk te helpen, wat volgens wethouder Arjan Kampman uitstekende resultaten opleverde: "We hebben het in Enschede in alle opzichten beter gedaan dan vergelijkbare steden en daar mogen we trots op zijn. De uitdaging om het minstens zo goed te doen als de rest van Nederland wordt wel steeds groter."

Speerpunten
De ambitie is om in 2020 nog meer aandacht en ondersteuning te geven aan werkzoekenden. Wie gemotiveerd is, moet nét dat steuntje in de rug krijgen om ook daadwerkelijk werk te vinden, zo is de gedachte. Wel moet gezegd worden dat de groep mensen die nu aan werk geholpen moet worden wel uitdagender is. Uit de evaluatie van de arbeidsmarktaanpak in 2019 blijkt dat er een groep lastig bemiddelbare mensen is die niet zomaar aan werk zal komen. Het gaat dan om mensen die vaker kampen met meervoudige problematiek, bijvoorbeeld handicaps, verslavingsproblematiek, sociale achterstand, taalproblemen en meer factoren.

Aan de slag!
Om ook de lastiger groepen aan werk te helpen is wel een extra inzet van de gemeente nodig. Met ondersteuning die niet alleen gericht is op werk, maar ook kijkt naar de bredere problematiek. Het doel is om mensen zo duurzaam aan het werk en uit een uitkering te houden. De gemeente wil in 2020 nog meer inzetten op passend aanbod van werk en ook de Doen!Beurzen blijven onderdeel van het beleid, hoewel deze nog niet altijd het gewenste effect hebben. Het actiever matchen van werknemers en werkgevers biedt ook mooie kansen.

Meer berichten
 
Auto zoeker