Foto:

Gebruikersbijeenkomst nieuwbouw zwembaden

ENSCHEDE - Het afgelopen jaar is er veel gesproken over de toekomst van de zwembaden in Enschede. Eén ding is het afgelopen jaar duidelijk geworden. De huidige accommodaties zijn te sterk verouderd.

Nieuwbouw is noodzakelijk en de raad wil de garantie dat er voldoende zwemwater is om aan de behoefte voor leszwemmen, verenigingen en doelgroepen te voldoen. Daarnaast moet onderzocht worden of en in welke mate recreatief zwemmen kan worden aangeboden. Sportaal en de gemeente Enschede nemen de gebruikers en stakeholders graag mee om input te geven in de verdere uitwerking van de plannen.

Bijeenkomst
Sportaal nodigt al haar gebruikers uit voor een gebruikersbijeenkomst op woensdag 12 februari. Hier wordt uitleg gegeven over de huidige stand van zaken en input gevraagd op mogelijke scenario's. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat gebruikers reageren en meedenken. De gebruikersbijeenkomst begint om 19.30 uur in het Aquadrome aan de J.J. van Deinselaan 2 te Enschede. Wil je er bij zijn, meld je dan aan via de website van Sportaal www.sportaal.nl/zwembadvisie.

Uitwerken
Een extern bureau gaat aan de hand van de meegegeven input de scenario's verder uitwerken, onderzoeken en voorzien van financiële onderbouwing. De uitkomsten hiervan moeten eind maart zijn afgerond en worden in een aparte bijeenkomst gedeeld met de gebruikers.

Meer berichten