Foto:

Column: De Kop

De Kop is het ambitieuze stadsvernieuwingsplan in Enschede, voor een gebied met een oppervlakte van ruim 3 hectare aan de westkant van het centrum. De komende zes jaar moet het gebied herontwikkeld worden tot een nieuwe wijk aan het Koningsplein. "Manhatten" aan de boulevard. Hoogstedelijk bouwen. Dit soort grote projecten kent per definitie risico's, grote risico's. Twee kredieten zijn er al gevraagd. Een krediet van 8,2 miljoen en een krediet van 15 miljoen voor de infrastructuur. Het project moest er nog even doorgedrukt worden bij de vorige raad. EnschedeAnders had 2 jaar geleden al om een risicoscan gevraagd. Uit de scan bleek dat alles nog lang niet was uitgekristalliseerd. Afspraken over duurzaamheid moesten nog nader financieel worden uitgewerkt. De verwerving van de ING-locatie zit op het kritieke pad en er moesten nog nader afspraken worden gemaakt. Contracten waren nog niet definitief etc. In de plannen wordt ervan uitgegaan dat de bibliotheek gaat verhuizen naar Het Muziekcentrum. Wij voorspelden toen: er moet straks geld bij en nu blijkt dat dat het geval is. De eerste 300.000 euro extra kosten zijn een feit en ik voorspel u dat worden er nog veel meer.


De ontwikkelaar Life haalde er een andere ontwikkelaar bij. Alleen werd het project te duur. Maar de nieuwe ontwikkelaar Ten Brinke Groep, zei dat hij het hele plan nog eens tegen het licht wilde houden. Heel begrijpelijk, gezien de stijging van de bouwkosten. Nu komt er waarschijnlijk een afgeslankte vorm van het plan. De gemeente is gewoon begonnen met de wegen in het centrum. Dat hadden we toch moeten doen zei wethouder Diepemaat (VVD). Maar dat klopt niet! De aanpak van de wegen had echt alleen te maken met het ambitieuze plan, dat er nu anders uit komt te zien. Want hoe wil je anders de kosten als projectontwikkelaars in de hand houden? Juist, minder bouwen of de gemeente om meer geld vragen….


Ondertussen gaat het college nog eens aan de gang met een nieuw ambitieus plan Het Centrumkwadraat. Ook weer hoogstedelijk bouwen, nu rondom het gebied van het station. Ambities hebben voor de toekomst is prima, want stilstaan is achteruitgang. Alleen wat wij missen is een goede financiële onderbouwing, de uitwerkingen van de risico's, onafhankelijke toetsing, want ook bij dit plan weet je nu al dat het weer meer gaat kosten. Daarom pleiten we steeds voor het scannen van grote projecten op kosten, nut en noodzaak. Daarbij moet realistisch begroot worden met duidelijke afspraken over meerkosten. Dan krijg je geen grote verrassingen achteraf.


De belangrijkste vraag bij dit alles is, kan de gemeentelijke kas een dergelijk project wel aan? De financiële positie van de gemeente is zeer zorgelijk. Nu kun je dom doorgaan of het college houdt de kop erbij en voert eerst het ambitieuze plan De Kop goed uit. Zorg dat de losse eindjes financieel dicht zijn getimmerd, binnen het huidige budget en dat zal nog een hele opgave worden.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Meer berichten
 
Auto zoeker