Foto: shutterstock.com

Wijkwijzer helpt Enschedeërs met veel vragen

ENSCHEDE - In Enschede is van alles te doen. Er is voor iedere doelgroep in iedere wijk wel een leuke activiteit te vinden. Of een ondersteunend 'iets' wanneer daar behoefte aan is. Maar veel inwoners hebben nog altijd moeite om dit lokale aanbod van activiteiten en voorzieningen te vinden. De nieuwe Wijkwijzer moet hen hierbij helpen.

Sinds 2018 heeft elk stadsdeel een eigen Wijkwijzerinlooppunt, maar daarnaast kan men ook kijken op een digitaal platform via wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer. De gemeente en de diverse welzijnsorganisaties willen dit de komende tijd nog verder verbeteren, daarom werd afgelopen week een enquête gehouden onder gebruikers.

Veel informatie
Inwoners kunnen bij de Wijkwijzer terecht als ze wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of op zoek zijn naar ontmoeting. Het is dé plek waar alle vrij toegankelijke (welzijns)activiteiten en voorzieningen in Enschede te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld een boodschappenservice, eetsoos, ontmoetingscentrum of tips bij de financiële administratie.

Op weg helpen
De ervaring leert dat veel inwoners behoefte hebben aan een voorziening of activiteit die er wel is, maar waarvan zij het bestaan niet kennen. Enschede is ook een stad met een breed aanbod van gratis toegankelijke, ondersteunende voorzieningen voor veel doelgroepen. Tegelijkertijd krijgen de Wijkwijzer inlooppunten steeds meer vorm: in ieder stadsdeel in Enschede is er al minstens één inlooppunt actief. Deze inlooppunten worden bemenst door vrijwilligers en het professionele, geflexibiliseerde wijkwelzijnswerk. Je kunt er ook terecht als je suggesties hebt voor een activiteit in de wijk die nog niet bestaat maar wel bij zou dragen aan de saamhorigheid.

Meer berichten
 
Auto zoeker