Foto:

Gemeente en inwoners willen duidelijk communiceren

ENSCHEDE - Komende zaterdag, 8 februari, is in Enschede de eerste editie van Taalstrijd. Een leuke activiteit, maar wel met een belangrijk doel: de gemeente en inwoners na laten denken over het belang van duidelijk communiceren.

Onder de noemer Direct Duidelijk Enschede organiseert de gemeente deze activiteit. Dit zal gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Op het programma staat onder meer het herschrijven van teksten naar begrijpelijke(r) taal, een ludieke 'jeukwoordenbingo' en het synoniemenspel. Inwoners nemen deel, maar ook de Enschedese gemeenteraadsleden en ambtenaren. Wethouder Niels van den Berg is gastheer voor deze middag en komiek Thijs Kemperink verzorgt een introductie.

Kom ook
Aanmelden om deel te nemen kan via directduidelijk@enschede.nl. U bent ook gewoon welkom als publiek; daarvoor hoeft u zich niet aan te melden.

Belangrijk doel
Het goed communiceren tussen gemeente en inwoners is een belangrijk thema. De ervaring leert dat gemeenten nog vaak te moeilijke teksten publiceren of, erger nog, ook naar de burger sturen. En wanneer de inwoner het niet begrijpt, bereikt de gemeente dus ook niet het gewenste doel. Het is dan ook belangrijk om de belangrijke boodschap zo duidelijk en simpel mogelijk te brengen. De gemeente hoopt dan ook dat dit soort activiteiten er aan bij zullen dragen dat gemeentelijke teksten op termijn beter leesbaar worden. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat ongeveer 1,3 miljoen mensen boven de 16 jaar laaggeletterd zijn. De ervaring leert dat het niet alleen om nieuwe Nederlanders gaat, maar ook vaak geboren en getogen Nederlanders die er moeite mee hebben. Voor hen is dit vaak een punt van schaamte; terwijl dit eigenlijk helemaal niet nodig is. Er is veel steun mogelijk.

Meer activiteiten
Eerder werden ook al andere activiteiten gehouden rondom dit thema. Zo konden inwoners onduidelijke teksten van de gemeente aanbieden bij een promotionele bus van Direct Duidelijk Enschede bij het Ei van Ko. Ook nodigt de gemeente inwoners uit om lid te worden van het lezerspanel van de gemeente.

Meer berichten