Foto:

Inwoners praten mee over laadpalen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede ziet dat steeds meer inwoners en bezoekers elektrisch rijden. Hierdoor is ook de vraag naar openbare laadpalen sterk toegenomen de afgelopen tijd. Onlangs vroeg de gemeente Enschede inwoners om mee te denken over nieuwe locaties.

De gemeente liet inwoners meepraten door middel van een vooraf opgestelde plankaart met beoogde locaties. Dit leverde de nodige reacties op volgens de gemeente. Op verschillende plekken waren mensen het niet eens met de beoogde plaatsing van een openbaar laadpunt. Zo vreest men met name voor een toename van de parkeerdruk. Oftewel, dat het auto's uitnodigt om te parkeren op plekken waar nu al weinig ruimte is. De gemeente heeft de plankaart nu op diverse punten aangepast. Iedereen die meegedacht heeft met de gemeente krijgt een persoonlijke reactie van de gemeente.

Meer berichten