Foto:

Enschede voert Stadspeiling uit

ENSCHEDE - Meten is weten; een waarheid die ook ten grondslag ligt aan veel gemeentelijk beleid in Enschede. Om te kijken hoe het gaat met de stad in de belevenis van Enschedeërs zelf voert de gemeente ook de jaarlijkse Stadspeiling uit.

Sinds 2009 voert de gemeente jaarlijks de Stadspeiling uit onder het eigen Enschede Panel. De gemeente raadpleegt dit panel enkele keren per jaar om de meningen te peilen over actuele thema's.

Breed onderzoek
De Stadspeiling kijkt naar de belevenis van Enschedeërs over hun eigen buurt. Hierbij krijgen deelnemers vragen over aspecten zoals geluidsoverlast, zwerfafval op straat, overlast door zwervers, drugsoverlast en hondenpoep. Ook wil de gemeente met het onderzoek inzicht krijgen in hoe saamhorig de buurten zijn in de belevenis van de bewoners zelf. Een buurt waar mensen elkaar kennen en zich bij elkaar thuis voelen is immers aangenaam om te wonen. De Stadspeiling neemt gelijk ook de gelegenheid om wat inzichten te krijgen over de Enschedeërs zelf. Zo komt ook de betrokkenheid bij lokale verenigingen aan bod en of men al dan niet vrijwilligerswerk verricht binnen of buiten deze organisatie. De gemeente hecht een grote waarde aan inzetbaarheid van vrijwilligers; als gevolg van een terugtrekkende rol van de overheid komt er immers meer op hun schouders terecht. Eén van de meer opmerkelijke vragen kijkt naar de mogelijke gezondheid van de respondent: hoe lang is men en hoe zwaar? Overgewicht is ook vaak een belangrijke indicator van de gezondheid, maar ook vaak andere sociaal-economische factoren.

Stad van cultuur
Ook de aanwezigheid van cultuur draagt bij aan het genot om te wonen in een stad als Enschede. De gemeente vraagt daarom ook of men wel eens een culturele instelling heeft bezocht zoals het Wilminktheater, TETEM, een galerie of de bibliotheek.

Meer berichten