Column: Klinkers

Column: Klinkers

Als raadslid maak je behoorlijk wat mee. Afgelopen week de Usseler es, wie kent 'em niet. Veel is er al over gesproken en gevochten, helemaal over het omzetten van natuurgrond naar bedrijventerrein. De es is van grote historische en landschappelijke waarde. Archeologische vondsten wijzen op prehistorische bewoning van de streek. De es wordt omgeven door een krans van boerderijen in een kampenlandschap. Ik ben altijd een felle tegenstander geweest van industrie op de Usseler es en gelukkig gaat dat plan niet meer door. Een reden om oog te hebben voor de cultuurhistorische waarden van deze voor Europa unieke es en je sterk te maken voor de verloren vergane waarden. Bovendien staat het gebied op de cultuurhistorische waardenkaart met een "hoge attentiewaarde". In de Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening staat bovendien, dat essen niet aangetast mogen worden, maar zelfs verstrekt moeten worden.

Begin vorige week wordt de raad door bewoners in kennisgesteld over het verwijderen van de oude klinkerweg (Harberinksweg), die daar al vele decennia ligt en dat deze weg wordt vervangen door nieuwe beton klinkers… Weg sfeer, weg cultureel erfgoed! Wie dit heeft verzonnen heeft totaal geen gevoel of respect voor de cultuurhistorische omgeving. De groep boerenerven waar dit straatje doorheen loopt, zijn prachtig gerestaureerd en daar horen de zeer oude klinkers bij en geen nieuwe beton klinkers. De geluiden zijn dat er onderhoud moest plaatsvinden. Je zou dan denken, de oude klinkers er even uit, nieuw zand erin en dezelfde klinkers terug. Nee, zegt de gemeente dat kan niet i.v.m. landbouw, veiligheid, ARBO-technische redenen… en dat voor een Harberinksweg, die doodloopt en alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Ik denk dat dit zoeken is naar een smoes. Iemand op het stadhuis heeft gedacht een goede deal te maken, want die oude klinkers zijn goud waard. De geluiden zijn dat ze op het nieuwe horecaplein in Doetinchem weer gebruikt worden…..

Wat tevens zeer stuitend is, is dat de omwonenden van de weg, niet werden geïnformeerd over het verwijderen van de oude klinkerweg. Pas naar aanleiding van landmetingen op de es werd er door bewoners contact met de gemeente gezocht. Daarop werd begin juli een gesprek georganiseerd. In dat gesprek waar de gemeente met zes man aan kwam zetten, werd medegedeeld dat de klinkers niet meer bruikbaar waren en dat deze worden vermalen. Hier klopt dus niets van! Ook de Buurtkring Usselo (officieel adviesorgaan) was niet op de hoogte en ook niet de Vereniging tot behoud van de Usseler es (VBU). Gelukkig roeren de cultuur historische organisaties zich ook. Na druk uit de politiek en de VBU heeft wethouder van Houdt het werk maar stil laten leggen, maar hij heeft wel aangegeven dat ook de andere oude klinkerwegen worden vervangen. EnschedeAnders heeft flink wat vragen gesteld over het hele gebeuren en aangemeld voor de eerst volgende vergadering van de stadsdeelcommissie West.

Bewoners willen maar 1 ding: De weg moet in de oorspronkelijke staat terug. Gelijk hebben ze!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Meer berichten
 
Auto zoeker